09012220 | ـ ـ ـ به صورت كوبیده در بسته‌بندی غیر خرده‌فروشی

بخش

2 - محصولات نباتی

فصل

قهوه، چای، ماته و ادویه

حقوق ورودی

%4 ( حقوق گمرکی 3% + سود بازرگانی 1% )

مجوز های ترخیص

تعرفه ـ ـ ـ به صورت كوبیده در بسته‌بندی غیر خرده‌فروشی | عدد 09012220| ـ ـ ـ به صورت كوبیده در بسته‌بندی غیر خرده‌فروشی 09012220| تعرفه 09012220

گروه کالایی : 25
  • وضعیت واردات :

    09012220
  • ارز نیمایی :

    09012220
یادداشت های فصل

تعرفه ـ ـ ـ به صورت كوبیده در بسته‌بندی غیر خرده‌فروشی, عدد 09012220,ـ ـ ـ به صورت كوبیده در بسته‌بندی غیر خرده‌فروشی 09012220,تعرفه 09012220تعرفه ـ ـ ـ به صورت كوبیده در بسته‌بندی غیر خرده‌فروشی, عدد 09012220,ـ ـ ـ به صورت كوبیده در بسته‌بندی غیر خرده‌فروشی 09012220,تعرفه 09012220تعرفه ـ ـ ـ به صورت كوبیده در بسته‌بندی غیر خرده‌فروشی, عدد 09012220,ـ ـ ـ به صورت كوبیده در بسته‌بندی غیر خرده‌فروشی 09012220,تعرفه 09012220تعرفه ـ ـ ـ به صورت كوبیده در بسته‌بندی غیر خرده‌فروشی, عدد 09012220,ـ ـ ـ به صورت كوبیده در بسته‌بندی غیر خرده‌فروشی 09012220,تعرفه 09012220تعرفه ـ ـ ـ به صورت كوبیده در بسته‌بندی غیر خرده‌فروشی, عدد 09012220,ـ ـ ـ به صورت كوبیده در بسته‌بندی غیر خرده‌فروشی 09012220,تعرفه 09012220تعرفه ـ ـ ـ به صورت كوبیده در بسته‌بندی غیر خرده‌فروشی, عدد 09012220,ـ ـ ـ به صورت كوبیده در بسته‌بندی غیر خرده‌فروشی 09012220,تعرفه 09012220تعرفه ـ ـ ـ به صورت كوبیده در بسته‌بندی غیر خرده‌فروشی, عدد 09012220,ـ ـ ـ به صورت كوبیده در بسته‌بندی غیر خرده‌فروشی 09012220,تعرفه 09012220

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد