09012220 | - ـ ـ به صورت كوبیده در بسته بندی غیر خرده فروشی

بخش

2 - محصولات نباتی

فصل

قهوه، چای، ماته و ادویه

حقوق ورودی

%4 ( حقوق گمرکی 3% + سود بازرگانی 1% )

مجوز های ترخیص

- ـ ـ به صورت كوبیده - 09012220 - قهوه، چای، ماته و اد- ـ ـ به صورت كوبیده - 09012220 - قهوه، چای، ماته و اد- ـ ـ به صورت كوبیده - 09012220 - قهوه، چای، ماته و اد- ـ ـ به صورت كوبیده - 09012220 - قهوه، چای، ماته و اد- ـ ـ به صورت كوبیده - 09012220 - قهوه، چای، ماته و اد- ـ ـ به صورت كوبیده - 09012220 - قهوه، چای، ماته و اد- ـ ـ به صورت كوبیده - 09012220 - قهوه، چای، ماته و اد

گروه کالایی : 99
  • وضعیت واردات :

    09012220
  • ارز نیمایی :

    09012220
یادداشت های فصل

- ـ ـ به صورت كوبیده در بسته ب - 09012220 - قهوه، چای، ماته و اد- ـ ـ به صورت كوبیده در بسته ب - 09012220 - قهوه، چای، ماته و اد- ـ ـ به صورت كوبیده در بسته ب - 09012220 - قهوه، چای، ماته و اد- ـ ـ به صورت كوبیده در بسته ب - 09012220 - قهوه، چای، ماته و اد- ـ ـ به صورت كوبیده در بسته ب - 09012220 - قهوه، چای، ماته و اد- ـ ـ به صورت كوبیده در بسته ب - 09012220 - قهوه، چای، ماته و اد- ـ ـ به صورت كوبیده در بسته ب - 09012220 - قهوه، چای، ماته و اد- ـ ـ به صورت كوبیده در بسته ب - 09012220 - قهوه، چای، ماته و اد- ـ ـ به صورت كوبیده در بسته ب - 09012220 - قهوه، چای، ماته و اد- ـ ـ به صورت كوبیده در بسته ب - 09012220 - قهوه، چای، ماته و اد- ـ ـ به صورت كوبیده در بسته ب - 09012220 - قهوه، چای، ماته و اد- ـ ـ به صورت كوبیده در بسته ب - 09012220 - قهوه، چای، ماته و اد- ـ ـ به صورت كوبیده در بسته ب - 09012220 - قهوه، چای، ماته و اد- ـ ـ به صورت كوبیده در بسته ب - 09012220 - قهوه، چای، ماته و اد- ـ ـ به صورت كوبیده در بسته ب - 09012220 - قهوه، چای، ماته و اد

برای مشاهده یادداشت های فصل از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان

ارزش های وارداتی

شناسه:

0001

ارزش گمرکی:

09012220

کشور سازنده:

IT(ایتالیا)

برند:

che caffe

مشخصات فنی:

Che caffe decaffeiated capsule1000 pcs

واحد کالا:

09012220

نوع خرید:

09012220

شرح:

قهوه بو داده و ساییده شده فاقد کافیین با پوشش به صورت بالک- کپسولی بدون کافیین 1000 عددی

درصد حقوق:

5

برای مشاهده لیست کامل ارزش های تعرفه از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان