09012120 | - ـ ـ به صورت كوبیده در بسته بندی غیرخرده فروشی

بخش

2 - محصولات نباتی

فصل

قهوه، چای، ماته و ادویه

حقوق ورودی

%4 ( حقوق گمرکی 3% + سود بازرگانی 1% )

مجوز های ترخیص

- ـ ـ به صورت كوبیده - 09012120 - قهوه، چای، ماته و اد- ـ ـ به صورت كوبیده - 09012120 - قهوه، چای، ماته و اد- ـ ـ به صورت كوبیده - 09012120 - قهوه، چای، ماته و اد- ـ ـ به صورت كوبیده - 09012120 - قهوه، چای، ماته و اد- ـ ـ به صورت كوبیده - 09012120 - قهوه، چای، ماته و اد- ـ ـ به صورت كوبیده - 09012120 - قهوه، چای، ماته و اد- ـ ـ به صورت كوبیده - 09012120 - قهوه، چای، ماته و اد

گروه کالایی : 99
  • وضعیت واردات :

    09012120
  • ارز نیمایی :

    09012120
یادداشت های فصل

- ـ ـ به صورت كوبیده در بسته ب - 09012120 - قهوه، چای، ماته و اد- ـ ـ به صورت كوبیده در بسته ب - 09012120 - قهوه، چای، ماته و اد- ـ ـ به صورت كوبیده در بسته ب - 09012120 - قهوه، چای، ماته و اد- ـ ـ به صورت كوبیده در بسته ب - 09012120 - قهوه، چای، ماته و اد- ـ ـ به صورت كوبیده در بسته ب - 09012120 - قهوه، چای، ماته و اد- ـ ـ به صورت كوبیده در بسته ب - 09012120 - قهوه، چای، ماته و اد- ـ ـ به صورت كوبیده در بسته ب - 09012120 - قهوه، چای، ماته و اد- ـ ـ به صورت كوبیده در بسته ب - 09012120 - قهوه، چای، ماته و اد- ـ ـ به صورت كوبیده در بسته ب - 09012120 - قهوه، چای، ماته و اد- ـ ـ به صورت كوبیده در بسته ب - 09012120 - قهوه، چای، ماته و اد- ـ ـ به صورت كوبیده در بسته ب - 09012120 - قهوه، چای، ماته و اد- ـ ـ به صورت كوبیده در بسته ب - 09012120 - قهوه، چای، ماته و اد- ـ ـ به صورت كوبیده در بسته ب - 09012120 - قهوه، چای، ماته و اد- ـ ـ به صورت كوبیده در بسته ب - 09012120 - قهوه، چای، ماته و اد- ـ ـ به صورت كوبیده در بسته ب - 09012120 - قهوه، چای، ماته و اد

برای مشاهده یادداشت های فصل از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان

ارزش های وارداتی

شناسه:

0001

ارزش گمرکی:

09012120

کشور سازنده:

MY(مالزی)

برند:

-

مشخصات فنی:

COFFEE POWDER

واحد کالا:

09012120

نوع خرید:

09012120

شرح:

پودر و دانه های خرد شده نامنظم پودر قهوه

درصد حقوق:

5

شناسه:

0002

ارزش گمرکی:

09012120

کشور سازنده:

MY(مالزی)

برند:

SAFO

مشخصات فنی:

coffee Extract freeze dried gold

واحد کالا:

09012120

نوع خرید:

09012120

شرح:

پودر قهوه گلد

درصد حقوق:

5

شناسه:

0003

ارزش گمرکی:

09012120

کشور سازنده:

IT(ایتالیا)

برند:

che caffe

مشخصات فنی:

che caffe grain coffee 3 kg

واحد کالا:

09012120

نوع خرید:

09012120

شرح:

دانه قهوه بو داده-

درصد حقوق:

5

شناسه:

0004

ارزش گمرکی:

09012120

کشور سازنده:

IT(ایتالیا)

برند:

che caffe

مشخصات فنی:

espresso capsule2000pcs

واحد کالا:

09012120

نوع خرید:

09012120

شرح:

قهوه بو داده و ساییده شده با پوشش به صورت بالک- اسپرسو کپسولی (2000 عددی 14 کیلو گرمی

درصد حقوق:

5

برای مشاهده لیست کامل ارزش های تعرفه از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان