09012110 | - ـ ـ در بسته بندی آماده برای خرده فروشی به وزن یک کیلوگرم و کمتر به استثنای کپسول قهوه مخصوص دستگاه قهوه-ساز

بخش

2 - محصولات نباتی

فصل

قهوه، چای، ماته و ادویه

حقوق ورودی

%20 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 16% )

مجوز های ترخیص

- ـ ـ در بسته بندی آ - 09012110 - قهوه، چای، ماته و اد- ـ ـ در بسته بندی آ - 09012110 - قهوه، چای، ماته و اد- ـ ـ در بسته بندی آ - 09012110 - قهوه، چای، ماته و اد- ـ ـ در بسته بندی آ - 09012110 - قهوه، چای، ماته و اد- ـ ـ در بسته بندی آ - 09012110 - قهوه، چای، ماته و اد- ـ ـ در بسته بندی آ - 09012110 - قهوه، چای، ماته و اد- ـ ـ در بسته بندی آ - 09012110 - قهوه، چای، ماته و اد

گروه کالایی : 99
  • وضعیت واردات :

    09012110
  • ارز نیمایی :

    09012110
یادداشت های فصل

- ـ ـ در بسته بندی آماده برای - 09012110 - قهوه، چای، ماته و اد- ـ ـ در بسته بندی آماده برای - 09012110 - قهوه، چای، ماته و اد- ـ ـ در بسته بندی آماده برای - 09012110 - قهوه، چای، ماته و اد- ـ ـ در بسته بندی آماده برای - 09012110 - قهوه، چای، ماته و اد- ـ ـ در بسته بندی آماده برای - 09012110 - قهوه، چای، ماته و اد- ـ ـ در بسته بندی آماده برای - 09012110 - قهوه، چای، ماته و اد- ـ ـ در بسته بندی آماده برای - 09012110 - قهوه، چای، ماته و اد- ـ ـ در بسته بندی آماده برای - 09012110 - قهوه، چای، ماته و اد- ـ ـ در بسته بندی آماده برای - 09012110 - قهوه، چای، ماته و اد- ـ ـ در بسته بندی آماده برای - 09012110 - قهوه، چای، ماته و اد- ـ ـ در بسته بندی آماده برای - 09012110 - قهوه، چای، ماته و اد- ـ ـ در بسته بندی آماده برای - 09012110 - قهوه، چای، ماته و اد- ـ ـ در بسته بندی آماده برای - 09012110 - قهوه، چای، ماته و اد- ـ ـ در بسته بندی آماده برای - 09012110 - قهوه، چای، ماته و اد- ـ ـ در بسته بندی آماده برای - 09012110 - قهوه، چای، ماته و اد

برای مشاهده یادداشت های فصل از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان

ارزش های وارداتی

شناسه:

0001

ارزش گمرکی:

09012110

کشور سازنده:

TR(ترکیه)

برند:

No Mark

مشخصات فنی:

Coffe

واحد کالا:

09012110

نوع خرید:

09012110

شرح:

دانه قهوه -هرکیلوگرم

درصد حقوق:

20

شناسه:

0002

ارزش گمرکی:

09012110

کشور سازنده:

IN(هند)

برند:

No Mark

مشخصات فنی:

فاقد مشخصات

واحد کالا:

09012110

نوع خرید:

09012110

شرح:

پودر قهوه -هرکیلوگرم

درصد حقوق:

20

شناسه:

0003

ارزش گمرکی:

09012110

کشور سازنده:

FR(فرانسه)

برند:

CAFES RICHARD

مشخصات فنی:

401228

واحد کالا:

09012110

نوع خرید:

09012110

شرح:

پودر قهوه هر کیلوگرم 8 یورو fob

درصد حقوق:

20

شناسه:

0004

ارزش گمرکی:

09012110

کشور سازنده:

اروپا -ایرلند()

برند:

-

مشخصات فنی:

ROASTED COFFEE BEANS

واحد کالا:

09012110

نوع خرید:

09012110

شرح:

دانه قهوه بوداده

درصد حقوق:

20

شناسه:

0005

ارزش گمرکی:

09012110

کشور سازنده:

اروپا -ایرلند()

برند:

-

مشخصات فنی:

ROASTED COFFEE BEANS

واحد کالا:

09012110

نوع خرید:

09012110

شرح:

دانه قهوه بوداده

درصد حقوق:

20

شناسه:

0006

ارزش گمرکی:

09012110

کشور سازنده:

IT(ایتالیا)

برند:

-

مشخصات فنی:

arabica caffe

واحد کالا:

09012110

نوع خرید:

09012110

شرح:

قهوه کپسولی

درصد حقوق:

20

شناسه:

0007

ارزش گمرکی:

09012110

کشور سازنده:

IT(ایتالیا)

برند:

-

مشخصات فنی:

roasted coffee beans

واحد کالا:

09012110

نوع خرید:

09012110

شرح:

قهوه

درصد حقوق:

20

برای مشاهده لیست کامل ارزش های تعرفه از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان