09011210 | ـ ـ ـ دربسته‌بندی آماده برای خردهفروشی به وزن یک کیلوگرم و کمتر

بخش

2 - محصولات نباتی

فصل

قهوه، چای، ماته و ادویه

حقوق ورودی

%20 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 16% )

مجوز های ترخیص

تعرفه ـ ـ ـ دربسته‌بندی آماده برای خردهفروشی به وزن یک کیلوگرم و کمتر | عدد 09011210| ـ ـ ـ دربسته‌بندی آماده برای خردهفروشی به وزن یک کیلوگرم و کمتر 09011210| تعرفه 09011210

گروه کالایی : 4
  • وضعیت واردات :

    09011210
  • ارز نیمایی :

    09011210
یادداشت های فصل

تعرفه ـ ـ ـ دربسته‌بندی آماده برای خردهفروشی به وزن یک کیلوگرم و کمتر, عدد 09011210,ـ ـ ـ دربسته‌بندی آماده برای خردهفروشی به وزن یک کیلوگرم و کمتر 09011210,تعرفه 09011210تعرفه ـ ـ ـ دربسته‌بندی آماده برای خردهفروشی به وزن یک کیلوگرم و کمتر, عدد 09011210,ـ ـ ـ دربسته‌بندی آماده برای خردهفروشی به وزن یک کیلوگرم و کمتر 09011210,تعرفه 09011210تعرفه ـ ـ ـ دربسته‌بندی آماده برای خردهفروشی به وزن یک کیلوگرم و کمتر, عدد 09011210,ـ ـ ـ دربسته‌بندی آماده برای خردهفروشی به وزن یک کیلوگرم و کمتر 09011210,تعرفه 09011210تعرفه ـ ـ ـ دربسته‌بندی آماده برای خردهفروشی به وزن یک کیلوگرم و کمتر, عدد 09011210,ـ ـ ـ دربسته‌بندی آماده برای خردهفروشی به وزن یک کیلوگرم و کمتر 09011210,تعرفه 09011210تعرفه ـ ـ ـ دربسته‌بندی آماده برای خردهفروشی به وزن یک کیلوگرم و کمتر, عدد 09011210,ـ ـ ـ دربسته‌بندی آماده برای خردهفروشی به وزن یک کیلوگرم و کمتر 09011210,تعرفه 09011210تعرفه ـ ـ ـ دربسته‌بندی آماده برای خردهفروشی به وزن یک کیلوگرم و کمتر, عدد 09011210,ـ ـ ـ دربسته‌بندی آماده برای خردهفروشی به وزن یک کیلوگرم و کمتر 09011210,تعرفه 09011210تعرفه ـ ـ ـ دربسته‌بندی آماده برای خردهفروشی به وزن یک کیلوگرم و کمتر, عدد 09011210,ـ ـ ـ دربسته‌بندی آماده برای خردهفروشی به وزن یک کیلوگرم و کمتر 09011210,تعرفه 09011210

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

ارزش ها

شماره تعرفه:

09011210

شناسه:

0001

ارزش گمرکی:

09011210

کشور سازنده:

IT(ایتالیا)

برند:

KAROMA

مشخصات فنی:

COFFEE BEANS

واحد کالا:

09011210

نوع خرید:

0001

شرح:

دانه قهوه

درصد حقوق:

20

شماره تعرفه:

09011210

شناسه:

0002

ارزش گمرکی:

09011210

کشور سازنده:

IT(ایتالیا)

برند:

-

مشخصات فنی:

COFFEE

واحد کالا:

09011210

نوع خرید:

0002

شرح:

قهوه آسیاب شده

درصد حقوق:

20

شماره تعرفه:

09011210

شناسه:

0003

ارزش گمرکی:

09011210

کشور سازنده:

IT(ایتالیا)

برند:

caffepiansa

مشخصات فنی:

I MAGNIFICI 10

واحد کالا:

09011210

نوع خرید:

0003

شرح:

دانه قهوه بو داده

درصد حقوق:

20

برای مشاهده لیست کامل ارزش های تعرفه از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد