09011190 | سایر - قهوه بو نداده کافئین نگرفته

بخش

2 - محصولات نباتی

فصل

قهوه، چای، ماته و ادویه

حقوق ورودی

%3 ( حقوق گمرکی 3% + سود بازرگانی 0% )

مجوز های ترخیص

تعرفه سایر - قهوه بو نداده کافئین نگرفته | عدد 09011190| سایر - قهوه بو نداده کافئین نگرفته 09011190| تعرفه 09011190

گروه کالایی : 23
  • وضعیت واردات :

    09011190
  • ارز نیمایی :

    09011190
یادداشت های فصل

تعرفه سایر - قهوه بو نداده کافئین نگرفته, عدد 09011190,سایر - قهوه بو نداده کافئین نگرفته 09011190,تعرفه 09011190تعرفه سایر - قهوه بو نداده کافئین نگرفته, عدد 09011190,سایر - قهوه بو نداده کافئین نگرفته 09011190,تعرفه 09011190تعرفه سایر - قهوه بو نداده کافئین نگرفته, عدد 09011190,سایر - قهوه بو نداده کافئین نگرفته 09011190,تعرفه 09011190تعرفه سایر - قهوه بو نداده کافئین نگرفته, عدد 09011190,سایر - قهوه بو نداده کافئین نگرفته 09011190,تعرفه 09011190تعرفه سایر - قهوه بو نداده کافئین نگرفته, عدد 09011190,سایر - قهوه بو نداده کافئین نگرفته 09011190,تعرفه 09011190تعرفه سایر - قهوه بو نداده کافئین نگرفته, عدد 09011190,سایر - قهوه بو نداده کافئین نگرفته 09011190,تعرفه 09011190تعرفه سایر - قهوه بو نداده کافئین نگرفته, عدد 09011190,سایر - قهوه بو نداده کافئین نگرفته 09011190,تعرفه 09011190

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

ارزش ها

شماره تعرفه:

09011190

شناسه:

0005

ارزش گمرکی:

09011190

کشور سازنده:

IN(هند)

برند:

No Mark

مشخصات فنی:

Coffe

واحد کالا:

09011190

نوع خرید:

0005

شرح:

دانه قهوه نکوبیده خام -هرکیلوگرم

درصد حقوق:

4

شماره تعرفه:

09011190

شناسه:

0006

ارزش گمرکی:

09011190

کشور سازنده:

VN(ویتنام)

برند:

No Mark

مشخصات فنی:

Coffe

واحد کالا:

09011190

نوع خرید:

0006

شرح:

دانه قهوه نکوبیده خام -هرکیلوگرم

درصد حقوق:

4

شماره تعرفه:

09011190

شناسه:

0007

ارزش گمرکی:

09011190

کشور سازنده:

BR(برزیل)

برند:

No Mark

مشخصات فنی:

Coffe

واحد کالا:

09011190

نوع خرید:

0007

شرح:

دانه قهوه نکوبیده خام -هرکیلوگرم

درصد حقوق:

4

برای مشاهده لیست کامل ارزش های تعرفه از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد