08129000 | سایر - میوه و میوه های سخت پوست

بخش

2 - محصولات نباتی

فصل

میوه‌های خوراکی؛ پوست مرکبات یا پوست خربزه و همانند

حقوق ورودی

%55 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 51% )

مجوز های ترخیص

تعرفه سایر - میوه و میوه های سخت پوست | عدد 08129000| سایر - میوه و میوه های سخت پوست 08129000| تعرفه 08129000

گروه کالایی : 4
  • وضعیت واردات :

    08129000
  • ارز نیمایی :

    08129000
یادداشت های فصل

تعرفه سایر - میوه و میوه های سخت پوست , عدد 08129000,سایر - میوه و میوه های سخت پوست 08129000,تعرفه 08129000تعرفه سایر - میوه و میوه های سخت پوست , عدد 08129000,سایر - میوه و میوه های سخت پوست 08129000,تعرفه 08129000تعرفه سایر - میوه و میوه های سخت پوست , عدد 08129000,سایر - میوه و میوه های سخت پوست 08129000,تعرفه 08129000تعرفه سایر - میوه و میوه های سخت پوست , عدد 08129000,سایر - میوه و میوه های سخت پوست 08129000,تعرفه 08129000تعرفه سایر - میوه و میوه های سخت پوست , عدد 08129000,سایر - میوه و میوه های سخت پوست 08129000,تعرفه 08129000تعرفه سایر - میوه و میوه های سخت پوست , عدد 08129000,سایر - میوه و میوه های سخت پوست 08129000,تعرفه 08129000تعرفه سایر - میوه و میوه های سخت پوست , عدد 08129000,سایر - میوه و میوه های سخت پوست 08129000,تعرفه 08129000

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد