08109021 | ----زرشک دانه دار

بخش

2 - محصولات نباتی

فصل

میوه‌های خوراکی؛ پوست مرکبات یا پوست خربزه و همانند

حقوق ورودی

%55 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 51% )

مجوز های ترخیص

تعرفه ----زرشک دانه دار | عدد 08109021| ----زرشک دانه دار 08109021| تعرفه 08109021

گروه کالایی : 4
  • وضعیت واردات :

    08109021
  • ارز نیمایی :

    08109021
یادداشت های فصل

تعرفه ----زرشک دانه دار, عدد 08109021,----زرشک دانه دار 08109021,تعرفه 08109021تعرفه ----زرشک دانه دار, عدد 08109021,----زرشک دانه دار 08109021,تعرفه 08109021تعرفه ----زرشک دانه دار, عدد 08109021,----زرشک دانه دار 08109021,تعرفه 08109021تعرفه ----زرشک دانه دار, عدد 08109021,----زرشک دانه دار 08109021,تعرفه 08109021تعرفه ----زرشک دانه دار, عدد 08109021,----زرشک دانه دار 08109021,تعرفه 08109021تعرفه ----زرشک دانه دار, عدد 08109021,----زرشک دانه دار 08109021,تعرفه 08109021تعرفه ----زرشک دانه دار, عدد 08109021,----زرشک دانه دار 08109021,تعرفه 08109021

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد