08109010 | ـ ـ ـ انار

بخش

2 - محصولات نباتی

فصل

میوه‌های خوراکی؛ پوست مرکبات یا پوست خربزه و همانند

حقوق ورودی

%55 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 51% )

مجوز های ترخیص

تعرفه ـ ـ ـ انار | عدد 08109010| ـ ـ ـ انار 08109010| تعرفه 08109010

گروه کالایی : 4
  • وضعیت واردات :

    08109010
  • ارز نیمایی :

    08109010
یادداشت های فصل

تعرفه ـ ـ ـ انار, عدد 08109010,ـ ـ ـ انار 08109010,تعرفه 08109010تعرفه ـ ـ ـ انار, عدد 08109010,ـ ـ ـ انار 08109010,تعرفه 08109010تعرفه ـ ـ ـ انار, عدد 08109010,ـ ـ ـ انار 08109010,تعرفه 08109010تعرفه ـ ـ ـ انار, عدد 08109010,ـ ـ ـ انار 08109010,تعرفه 08109010تعرفه ـ ـ ـ انار, عدد 08109010,ـ ـ ـ انار 08109010,تعرفه 08109010تعرفه ـ ـ ـ انار, عدد 08109010,ـ ـ ـ انار 08109010,تعرفه 08109010تعرفه ـ ـ ـ انار, عدد 08109010,ـ ـ ـ انار 08109010,تعرفه 08109010

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد