08104000 | - كران بری، زغال اخته و سایر میوه ها از گونه واكینیوم

بخش

2 - محصولات نباتی

فصل

میوه‌های خوراکی؛ پوست مرکبات یا پوست خربزه و همانند

حقوق ورودی

%55 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 51% )

مجوز های ترخیص

- كران بری، زغال اخت - 08104000 - میوه‌های خوراکی؛ پوس- كران بری، زغال اخت - 08104000 - میوه‌های خوراکی؛ پوس- كران بری، زغال اخت - 08104000 - میوه‌های خوراکی؛ پوس- كران بری، زغال اخت - 08104000 - میوه‌های خوراکی؛ پوس- كران بری، زغال اخت - 08104000 - میوه‌های خوراکی؛ پوس- كران بری، زغال اخت - 08104000 - میوه‌های خوراکی؛ پوس- كران بری، زغال اخت - 08104000 - میوه‌های خوراکی؛ پوس

گروه کالایی : 99
  • وضعیت واردات :

    08104000
  • ارز نیمایی :

    08104000
یادداشت های فصل

- كران بری، زغال اخته و سایر م - 08104000 - میوه‌های خوراکی؛ پوس- كران بری، زغال اخته و سایر م - 08104000 - میوه‌های خوراکی؛ پوس- كران بری، زغال اخته و سایر م - 08104000 - میوه‌های خوراکی؛ پوس- كران بری، زغال اخته و سایر م - 08104000 - میوه‌های خوراکی؛ پوس- كران بری، زغال اخته و سایر م - 08104000 - میوه‌های خوراکی؛ پوس- كران بری، زغال اخته و سایر م - 08104000 - میوه‌های خوراکی؛ پوس- كران بری، زغال اخته و سایر م - 08104000 - میوه‌های خوراکی؛ پوس- كران بری، زغال اخته و سایر م - 08104000 - میوه‌های خوراکی؛ پوس- كران بری، زغال اخته و سایر م - 08104000 - میوه‌های خوراکی؛ پوس- كران بری، زغال اخته و سایر م - 08104000 - میوه‌های خوراکی؛ پوس- كران بری، زغال اخته و سایر م - 08104000 - میوه‌های خوراکی؛ پوس- كران بری، زغال اخته و سایر م - 08104000 - میوه‌های خوراکی؛ پوس- كران بری، زغال اخته و سایر م - 08104000 - میوه‌های خوراکی؛ پوس- كران بری، زغال اخته و سایر م - 08104000 - میوه‌های خوراکی؛ پوس- كران بری، زغال اخته و سایر م - 08104000 - میوه‌های خوراکی؛ پوس

برای مشاهده یادداشت های فصل از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان

ارزش های وارداتی

شناسه:

0001

ارزش گمرکی:

08104000

کشور سازنده:

AZ(جمهوری آذربایجان)

برند:

No Mark

مشخصات فنی:

زغال اخته خام و تازه

واحد کالا:

08104000

نوع خرید:

08104000

شرح:

زغال اخته

درصد حقوق:

55

برای مشاهده لیست کامل ارزش های تعرفه از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان