08103000 | ـ انگور فرنگی سیاه، سفید یا قرمز و انگور فرنگی خوشه‌ای

بخش

2 - محصولات نباتی

فصل

میوه‌های خوراکی؛ پوست مرکبات یا پوست خربزه و همانند

حقوق ورودی

%32 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 28% )

مجوز های ترخیص

تعرفه ـ انگور فرنگی سیاه، سفید یا قرمز و انگور فرنگی خوشه‌ای | عدد 08103000| ـ انگور فرنگی سیاه، سفید یا قرمز و انگور فرنگی خوشه‌ای 08103000| تعرفه 08103000

گروه کالایی : 4
  • وضعیت واردات :

    08103000
  • ارز نیمایی :

    08103000
یادداشت های فصل

تعرفه ـ انگور فرنگی سیاه، سفید یا قرمز و انگور فرنگی خوشه‌ای, عدد 08103000,ـ انگور فرنگی سیاه، سفید یا قرمز و انگور فرنگی خوشه‌ای 08103000,تعرفه 08103000تعرفه ـ انگور فرنگی سیاه، سفید یا قرمز و انگور فرنگی خوشه‌ای, عدد 08103000,ـ انگور فرنگی سیاه، سفید یا قرمز و انگور فرنگی خوشه‌ای 08103000,تعرفه 08103000تعرفه ـ انگور فرنگی سیاه، سفید یا قرمز و انگور فرنگی خوشه‌ای, عدد 08103000,ـ انگور فرنگی سیاه، سفید یا قرمز و انگور فرنگی خوشه‌ای 08103000,تعرفه 08103000تعرفه ـ انگور فرنگی سیاه، سفید یا قرمز و انگور فرنگی خوشه‌ای, عدد 08103000,ـ انگور فرنگی سیاه، سفید یا قرمز و انگور فرنگی خوشه‌ای 08103000,تعرفه 08103000تعرفه ـ انگور فرنگی سیاه، سفید یا قرمز و انگور فرنگی خوشه‌ای, عدد 08103000,ـ انگور فرنگی سیاه، سفید یا قرمز و انگور فرنگی خوشه‌ای 08103000,تعرفه 08103000تعرفه ـ انگور فرنگی سیاه، سفید یا قرمز و انگور فرنگی خوشه‌ای, عدد 08103000,ـ انگور فرنگی سیاه، سفید یا قرمز و انگور فرنگی خوشه‌ای 08103000,تعرفه 08103000تعرفه ـ انگور فرنگی سیاه، سفید یا قرمز و انگور فرنگی خوشه‌ای, عدد 08103000,ـ انگور فرنگی سیاه، سفید یا قرمز و انگور فرنگی خوشه‌ای 08103000,تعرفه 08103000

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد