08093000 | هلو و همچنین شلیل و شفتالو

بخش

2 - محصولات نباتی

فصل

میوه‌های خوراکی؛ پوست مرکبات یا پوست خربزه و همانند

حقوق ورودی

%55 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 51% )

مجوز های ترخیص

تعرفه هلو و همچنین شلیل و شفتالو | عدد 08093000| هلو و همچنین شلیل و شفتالو 08093000| تعرفه 08093000

گروه کالایی : 4
  • وضعیت واردات :

    08093000
  • ارز نیمایی :

    08093000
یادداشت های فصل

تعرفه هلو و همچنین شلیل و شفتالو, عدد 08093000,هلو و همچنین شلیل و شفتالو 08093000,تعرفه 08093000تعرفه هلو و همچنین شلیل و شفتالو, عدد 08093000,هلو و همچنین شلیل و شفتالو 08093000,تعرفه 08093000تعرفه هلو و همچنین شلیل و شفتالو, عدد 08093000,هلو و همچنین شلیل و شفتالو 08093000,تعرفه 08093000تعرفه هلو و همچنین شلیل و شفتالو, عدد 08093000,هلو و همچنین شلیل و شفتالو 08093000,تعرفه 08093000تعرفه هلو و همچنین شلیل و شفتالو, عدد 08093000,هلو و همچنین شلیل و شفتالو 08093000,تعرفه 08093000تعرفه هلو و همچنین شلیل و شفتالو, عدد 08093000,هلو و همچنین شلیل و شفتالو 08093000,تعرفه 08093000تعرفه هلو و همچنین شلیل و شفتالو, عدد 08093000,هلو و همچنین شلیل و شفتالو 08093000,تعرفه 08093000

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد