08092100 | ـ ـ آلبالوهای ترش

بخش

2 - محصولات نباتی

فصل

میوه‌های خوراکی؛ پوست مرکبات یا پوست خربزه و همانند

حقوق ورودی

%55 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 51% )

مجوز های ترخیص

تعرفه ـ ـ آلبالوهای ترش | عدد 08092100| ـ ـ آلبالوهای ترش 08092100| تعرفه 08092100

گروه کالایی : 4
  • وضعیت واردات :

    08092100
  • ارز نیمایی :

    08092100
یادداشت های فصل

تعرفه ـ ـ آلبالوهای ترش, عدد 08092100,ـ ـ آلبالوهای ترش 08092100,تعرفه 08092100تعرفه ـ ـ آلبالوهای ترش, عدد 08092100,ـ ـ آلبالوهای ترش 08092100,تعرفه 08092100تعرفه ـ ـ آلبالوهای ترش, عدد 08092100,ـ ـ آلبالوهای ترش 08092100,تعرفه 08092100تعرفه ـ ـ آلبالوهای ترش, عدد 08092100,ـ ـ آلبالوهای ترش 08092100,تعرفه 08092100تعرفه ـ ـ آلبالوهای ترش, عدد 08092100,ـ ـ آلبالوهای ترش 08092100,تعرفه 08092100تعرفه ـ ـ آلبالوهای ترش, عدد 08092100,ـ ـ آلبالوهای ترش 08092100,تعرفه 08092100تعرفه ـ ـ آلبالوهای ترش, عدد 08092100,ـ ـ آلبالوهای ترش 08092100,تعرفه 08092100

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد