08062040 | ـ ـ ـ آفتابی دانه‌دار

بخش

2 - محصولات نباتی

فصل

میوه‌های خوراکی؛ پوست مرکبات یا پوست خربزه و همانند

حقوق ورودی

%55 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 51% )

مجوز های ترخیص

تعرفه ـ ـ ـ آفتابی دانه‌دار | عدد 08062040| ـ ـ ـ آفتابی دانه‌دار 08062040| تعرفه 08062040

گروه کالایی : 4
  • وضعیت واردات :

    08062040
  • ارز نیمایی :

    08062040
یادداشت های فصل

تعرفه ـ ـ ـ آفتابی دانه‌دار, عدد 08062040,ـ ـ ـ آفتابی دانه‌دار 08062040,تعرفه 08062040تعرفه ـ ـ ـ آفتابی دانه‌دار, عدد 08062040,ـ ـ ـ آفتابی دانه‌دار 08062040,تعرفه 08062040تعرفه ـ ـ ـ آفتابی دانه‌دار, عدد 08062040,ـ ـ ـ آفتابی دانه‌دار 08062040,تعرفه 08062040تعرفه ـ ـ ـ آفتابی دانه‌دار, عدد 08062040,ـ ـ ـ آفتابی دانه‌دار 08062040,تعرفه 08062040تعرفه ـ ـ ـ آفتابی دانه‌دار, عدد 08062040,ـ ـ ـ آفتابی دانه‌دار 08062040,تعرفه 08062040تعرفه ـ ـ ـ آفتابی دانه‌دار, عدد 08062040,ـ ـ ـ آفتابی دانه‌دار 08062040,تعرفه 08062040تعرفه ـ ـ ـ آفتابی دانه‌دار, عدد 08062040,ـ ـ ـ آفتابی دانه‌دار 08062040,تعرفه 08062040

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد