08062030 | ـ ـ ـ تیزابی بی‌دانه

بخش

2 - محصولات نباتی

فصل

میوه‌های خوراکی؛ پوست مرکبات یا پوست خربزه و همانند

حقوق ورودی

%55 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 51% )

مجوز های ترخیص

تعرفه ـ ـ ـ تیزابی بی‌دانه | عدد 08062030| ـ ـ ـ تیزابی بی‌دانه 08062030| تعرفه 08062030

گروه کالایی : 4
  • وضعیت واردات :

    08062030
  • ارز نیمایی :

    08062030
یادداشت های فصل

تعرفه ـ ـ ـ تیزابی بی‌دانه, عدد 08062030,ـ ـ ـ تیزابی بی‌دانه 08062030,تعرفه 08062030تعرفه ـ ـ ـ تیزابی بی‌دانه, عدد 08062030,ـ ـ ـ تیزابی بی‌دانه 08062030,تعرفه 08062030تعرفه ـ ـ ـ تیزابی بی‌دانه, عدد 08062030,ـ ـ ـ تیزابی بی‌دانه 08062030,تعرفه 08062030تعرفه ـ ـ ـ تیزابی بی‌دانه, عدد 08062030,ـ ـ ـ تیزابی بی‌دانه 08062030,تعرفه 08062030تعرفه ـ ـ ـ تیزابی بی‌دانه, عدد 08062030,ـ ـ ـ تیزابی بی‌دانه 08062030,تعرفه 08062030تعرفه ـ ـ ـ تیزابی بی‌دانه, عدد 08062030,ـ ـ ـ تیزابی بی‌دانه 08062030,تعرفه 08062030تعرفه ـ ـ ـ تیزابی بی‌دانه, عدد 08062030,ـ ـ ـ تیزابی بی‌دانه 08062030,تعرفه 08062030

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد