08059000 | سایر - مرکبات تازه و خشک کرده

بخش

2 - محصولات نباتی

فصل

میوه‌های خوراکی؛ پوست مرکبات یا پوست خربزه و همانند

حقوق ورودی

%55 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 51% )

مجوز های ترخیص

تعرفه سایر - مرکبات تازه و خشک کرده | عدد 08059000| سایر - مرکبات تازه و خشک کرده 08059000| تعرفه 08059000

گروه کالایی : 4
  • وضعیت واردات :

    08059000
  • ارز نیمایی :

    08059000
یادداشت های فصل

تعرفه سایر - مرکبات تازه و خشک کرده , عدد 08059000,سایر - مرکبات تازه و خشک کرده 08059000,تعرفه 08059000تعرفه سایر - مرکبات تازه و خشک کرده , عدد 08059000,سایر - مرکبات تازه و خشک کرده 08059000,تعرفه 08059000تعرفه سایر - مرکبات تازه و خشک کرده , عدد 08059000,سایر - مرکبات تازه و خشک کرده 08059000,تعرفه 08059000تعرفه سایر - مرکبات تازه و خشک کرده , عدد 08059000,سایر - مرکبات تازه و خشک کرده 08059000,تعرفه 08059000تعرفه سایر - مرکبات تازه و خشک کرده , عدد 08059000,سایر - مرکبات تازه و خشک کرده 08059000,تعرفه 08059000تعرفه سایر - مرکبات تازه و خشک کرده , عدد 08059000,سایر - مرکبات تازه و خشک کرده 08059000,تعرفه 08059000تعرفه سایر - مرکبات تازه و خشک کرده , عدد 08059000,سایر - مرکبات تازه و خشک کرده 08059000,تعرفه 08059000

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد