08052900 | سایر مرکبات دورگه مشابه

بخش

2 - محصولات نباتی

فصل

میوه‌های خوراکی؛ پوست مرکبات یا پوست خربزه و همانند

حقوق ورودی

%55 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 51% )

مجوز های ترخیص

تعرفه سایر مرکبات دورگه مشابه | عدد 08052900| سایر مرکبات دورگه مشابه 08052900| تعرفه 08052900

گروه کالایی : 4
  • وضعیت واردات :

    08052900
  • ارز نیمایی :

    08052900
یادداشت های فصل

تعرفه سایر مرکبات دورگه مشابه, عدد 08052900,سایر مرکبات دورگه مشابه 08052900,تعرفه 08052900تعرفه سایر مرکبات دورگه مشابه, عدد 08052900,سایر مرکبات دورگه مشابه 08052900,تعرفه 08052900تعرفه سایر مرکبات دورگه مشابه, عدد 08052900,سایر مرکبات دورگه مشابه 08052900,تعرفه 08052900تعرفه سایر مرکبات دورگه مشابه, عدد 08052900,سایر مرکبات دورگه مشابه 08052900,تعرفه 08052900تعرفه سایر مرکبات دورگه مشابه, عدد 08052900,سایر مرکبات دورگه مشابه 08052900,تعرفه 08052900تعرفه سایر مرکبات دورگه مشابه, عدد 08052900,سایر مرکبات دورگه مشابه 08052900,تعرفه 08052900تعرفه سایر مرکبات دورگه مشابه, عدد 08052900,سایر مرکبات دورگه مشابه 08052900,تعرفه 08052900

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد