08045020 | --- انبه

بخش

2 - محصولات نباتی

فصل

میوه‌های خوراکی؛ پوست مرکبات یا پوست خربزه و همانند

حقوق ورودی

%55 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 51% )

مجوز های ترخیص

--- انبه - 08045020 - میوه‌های خوراکی؛ پوس--- انبه - 08045020 - میوه‌های خوراکی؛ پوس--- انبه - 08045020 - میوه‌های خوراکی؛ پوس--- انبه - 08045020 - میوه‌های خوراکی؛ پوس--- انبه - 08045020 - میوه‌های خوراکی؛ پوس--- انبه - 08045020 - میوه‌های خوراکی؛ پوس--- انبه - 08045020 - میوه‌های خوراکی؛ پوس

گروه کالایی : 99
  • وضعیت واردات :

    08045020
  • ارز نیمایی :

    08045020
یادداشت های فصل

--- انبه - 08045020 - میوه‌های خوراکی؛ پوس--- انبه - 08045020 - میوه‌های خوراکی؛ پوس--- انبه - 08045020 - میوه‌های خوراکی؛ پوس--- انبه - 08045020 - میوه‌های خوراکی؛ پوس--- انبه - 08045020 - میوه‌های خوراکی؛ پوس--- انبه - 08045020 - میوه‌های خوراکی؛ پوس--- انبه - 08045020 - میوه‌های خوراکی؛ پوس--- انبه - 08045020 - میوه‌های خوراکی؛ پوس--- انبه - 08045020 - میوه‌های خوراکی؛ پوس--- انبه - 08045020 - میوه‌های خوراکی؛ پوس--- انبه - 08045020 - میوه‌های خوراکی؛ پوس--- انبه - 08045020 - میوه‌های خوراکی؛ پوس--- انبه - 08045020 - میوه‌های خوراکی؛ پوس--- انبه - 08045020 - میوه‌های خوراکی؛ پوس--- انبه - 08045020 - میوه‌های خوراکی؛ پوس

برای مشاهده یادداشت های فصل از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان

ارزش های وارداتی

شناسه:

0001

ارزش گمرکی:

08045020

کشور سازنده:

PK(پاکستان)

برند:

All Mark

مشخصات فنی:

هرتن

واحد کالا:

08045020

نوع خرید:

08045020

شرح:

انبه

درصد حقوق:

55

شناسه:

0002

ارزش گمرکی:

08045020

کشور سازنده:

PK(پاکستان)

برند:

All Mark

مشخصات فنی:

حمل زمینی (هرتن)

واحد کالا:

08045020

نوع خرید:

08045020

شرح:

انبه

درصد حقوق:

55

شناسه:

0003

ارزش گمرکی:

08045020

کشور سازنده:

TH(تایلند)

برند:

All Mark

مشخصات فنی:

Fresh Green Mango

واحد کالا:

08045020

نوع خرید:

08045020

شرح:

انبه سبز تازه

درصد حقوق:

55

برای مشاهده لیست کامل ارزش های تعرفه از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان