08045010 | --- گلابی هندی

بخش

2 - محصولات نباتی

فصل

میوه‌های خوراکی؛ پوست مرکبات یا پوست خربزه و همانند

حقوق ورودی

%55 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 51% )

مجوز های ترخیص

تعرفه --- گلابی هندی | عدد 08045010| --- گلابی هندی 08045010| تعرفه 08045010

گروه کالایی : 4
  • وضعیت واردات :

    08045010
  • ارز نیمایی :

    08045010
یادداشت های فصل

تعرفه --- گلابی هندی, عدد 08045010,--- گلابی هندی 08045010,تعرفه 08045010تعرفه --- گلابی هندی, عدد 08045010,--- گلابی هندی 08045010,تعرفه 08045010تعرفه --- گلابی هندی, عدد 08045010,--- گلابی هندی 08045010,تعرفه 08045010تعرفه --- گلابی هندی, عدد 08045010,--- گلابی هندی 08045010,تعرفه 08045010تعرفه --- گلابی هندی, عدد 08045010,--- گلابی هندی 08045010,تعرفه 08045010تعرفه --- گلابی هندی, عدد 08045010,--- گلابی هندی 08045010,تعرفه 08045010تعرفه --- گلابی هندی, عدد 08045010,--- گلابی هندی 08045010,تعرفه 08045010

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد