08044000 | ـ آواكادو

بخش

2 - محصولات نباتی

فصل

میوه‌های خوراکی؛ پوست مرکبات یا پوست خربزه و همانند

حقوق ورودی

%32 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 28% )

مجوز های ترخیص

تعرفه ـ آواكادو | عدد 08044000| ـ آواكادو 08044000| تعرفه 08044000

گروه کالایی : 4
  • وضعیت واردات :

    08044000
  • ارز نیمایی :

    08044000
یادداشت های فصل

تعرفه ـ آواكادو, عدد 08044000,ـ آواكادو 08044000,تعرفه 08044000تعرفه ـ آواكادو, عدد 08044000,ـ آواكادو 08044000,تعرفه 08044000تعرفه ـ آواكادو, عدد 08044000,ـ آواكادو 08044000,تعرفه 08044000تعرفه ـ آواكادو, عدد 08044000,ـ آواكادو 08044000,تعرفه 08044000تعرفه ـ آواكادو, عدد 08044000,ـ آواكادو 08044000,تعرفه 08044000تعرفه ـ آواكادو, عدد 08044000,ـ آواكادو 08044000,تعرفه 08044000تعرفه ـ آواكادو, عدد 08044000,ـ آواكادو 08044000,تعرفه 08044000

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد