08042020 | --- انجیر تازه

بخش

2 - محصولات نباتی

فصل

میوه‌های خوراکی؛ پوست مرکبات یا پوست خربزه و همانند

حقوق ورودی

%55 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 51% )

مجوز های ترخیص

تعرفه --- انجیر تازه | عدد 08042020| --- انجیر تازه 08042020| تعرفه 08042020

گروه کالایی : 4
  • وضعیت واردات :

    08042020
  • ارز نیمایی :

    08042020
یادداشت های فصل

تعرفه --- انجیر تازه, عدد 08042020,--- انجیر تازه 08042020,تعرفه 08042020تعرفه --- انجیر تازه, عدد 08042020,--- انجیر تازه 08042020,تعرفه 08042020تعرفه --- انجیر تازه, عدد 08042020,--- انجیر تازه 08042020,تعرفه 08042020تعرفه --- انجیر تازه, عدد 08042020,--- انجیر تازه 08042020,تعرفه 08042020تعرفه --- انجیر تازه, عدد 08042020,--- انجیر تازه 08042020,تعرفه 08042020تعرفه --- انجیر تازه, عدد 08042020,--- انجیر تازه 08042020,تعرفه 08042020تعرفه --- انجیر تازه, عدد 08042020,--- انجیر تازه 08042020,تعرفه 08042020

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد