08041025 | ـ ـ ـ ربی

بخش

2 - محصولات نباتی

فصل

میوه‌های خوراکی؛ پوست مرکبات یا پوست خربزه و همانند

حقوق ورودی

%55 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 51% )

مجوز های ترخیص

تعرفه ـ ـ ـ ربی | عدد 08041025| ـ ـ ـ ربی 08041025| تعرفه 08041025

گروه کالایی : 4
  • وضعیت واردات :

    08041025
  • ارز نیمایی :

    08041025
یادداشت های فصل

تعرفه ـ ـ ـ ربی, عدد 08041025,ـ ـ ـ ربی 08041025,تعرفه 08041025تعرفه ـ ـ ـ ربی, عدد 08041025,ـ ـ ـ ربی 08041025,تعرفه 08041025تعرفه ـ ـ ـ ربی, عدد 08041025,ـ ـ ـ ربی 08041025,تعرفه 08041025تعرفه ـ ـ ـ ربی, عدد 08041025,ـ ـ ـ ربی 08041025,تعرفه 08041025تعرفه ـ ـ ـ ربی, عدد 08041025,ـ ـ ـ ربی 08041025,تعرفه 08041025تعرفه ـ ـ ـ ربی, عدد 08041025,ـ ـ ـ ربی 08041025,تعرفه 08041025تعرفه ـ ـ ـ ربی, عدد 08041025,ـ ـ ـ ربی 08041025,تعرفه 08041025

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد