08029900 | سایر - میوه کاج

بخش

2 - محصولات نباتی

فصل

میوه‌های خوراکی؛ پوست مرکبات یا پوست خربزه و همانند

حقوق ورودی

%32 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 28% )

مجوز های ترخیص

تعرفه سایر - میوه کاج | عدد 08029900| سایر - میوه کاج 08029900| تعرفه 08029900

گروه کالایی : 4
  • وضعیت واردات :

    08029900
  • ارز نیمایی :

    08029900
یادداشت های فصل

تعرفه سایر - میوه کاج , عدد 08029900,سایر - میوه کاج 08029900,تعرفه 08029900تعرفه سایر - میوه کاج , عدد 08029900,سایر - میوه کاج 08029900,تعرفه 08029900تعرفه سایر - میوه کاج , عدد 08029900,سایر - میوه کاج 08029900,تعرفه 08029900تعرفه سایر - میوه کاج , عدد 08029900,سایر - میوه کاج 08029900,تعرفه 08029900تعرفه سایر - میوه کاج , عدد 08029900,سایر - میوه کاج 08029900,تعرفه 08029900تعرفه سایر - میوه کاج , عدد 08029900,سایر - میوه کاج 08029900,تعرفه 08029900تعرفه سایر - میوه کاج , عدد 08029900,سایر - میوه کاج 08029900,تعرفه 08029900

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد