08029200 | ـ ـ میوه کاج، بدون غلاف سخت

بخش

2 - محصولات نباتی

فصل

میوه‌های خوراکی؛ پوست مرکبات یا پوست خربزه و همانند

حقوق ورودی

%32 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 28% )

مجوز های ترخیص

تعرفه ـ ـ میوه کاج، بدون غلاف سخت | عدد 08029200| ـ ـ میوه کاج، بدون غلاف سخت 08029200| تعرفه 08029200

گروه کالایی : 4
  • وضعیت واردات :

    08029200
  • ارز نیمایی :

    08029200
یادداشت های فصل

تعرفه ـ ـ میوه کاج، بدون غلاف سخت, عدد 08029200,ـ ـ میوه کاج، بدون غلاف سخت 08029200,تعرفه 08029200تعرفه ـ ـ میوه کاج، بدون غلاف سخت, عدد 08029200,ـ ـ میوه کاج، بدون غلاف سخت 08029200,تعرفه 08029200تعرفه ـ ـ میوه کاج، بدون غلاف سخت, عدد 08029200,ـ ـ میوه کاج، بدون غلاف سخت 08029200,تعرفه 08029200تعرفه ـ ـ میوه کاج، بدون غلاف سخت, عدد 08029200,ـ ـ میوه کاج، بدون غلاف سخت 08029200,تعرفه 08029200تعرفه ـ ـ میوه کاج، بدون غلاف سخت, عدد 08029200,ـ ـ میوه کاج، بدون غلاف سخت 08029200,تعرفه 08029200تعرفه ـ ـ میوه کاج، بدون غلاف سخت, عدد 08029200,ـ ـ میوه کاج، بدون غلاف سخت 08029200,تعرفه 08029200تعرفه ـ ـ میوه کاج، بدون غلاف سخت, عدد 08029200,ـ ـ میوه کاج، بدون غلاف سخت 08029200,تعرفه 08029200

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد