08028000 | ـ 'گردوی آرکا (Areca nuts)

بخش

2 - محصولات نباتی

فصل

میوه‌های خوراکی؛ پوست مرکبات یا پوست خربزه و همانند

حقوق ورودی

%55 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 51% )

مجوز های ترخیص

تعرفه ـ 'گردوی آرکا (Areca nuts) | عدد 08028000| ـ 'گردوی آرکا (Areca nuts) 08028000| تعرفه 08028000

گروه کالایی : 4
  • وضعیت واردات :

    08028000
  • ارز نیمایی :

    08028000
یادداشت های فصل

تعرفه ـ 'گردوی آرکا (Areca nuts), عدد 08028000,ـ 'گردوی آرکا (Areca nuts) 08028000,تعرفه 08028000تعرفه ـ 'گردوی آرکا (Areca nuts), عدد 08028000,ـ 'گردوی آرکا (Areca nuts) 08028000,تعرفه 08028000تعرفه ـ 'گردوی آرکا (Areca nuts), عدد 08028000,ـ 'گردوی آرکا (Areca nuts) 08028000,تعرفه 08028000تعرفه ـ 'گردوی آرکا (Areca nuts), عدد 08028000,ـ 'گردوی آرکا (Areca nuts) 08028000,تعرفه 08028000تعرفه ـ 'گردوی آرکا (Areca nuts), عدد 08028000,ـ 'گردوی آرکا (Areca nuts) 08028000,تعرفه 08028000تعرفه ـ 'گردوی آرکا (Areca nuts), عدد 08028000,ـ 'گردوی آرکا (Areca nuts) 08028000,تعرفه 08028000تعرفه ـ 'گردوی آرکا (Areca nuts), عدد 08028000,ـ 'گردوی آرکا (Areca nuts) 08028000,تعرفه 08028000

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد