08013100 | ـ ـ با پوست

بخش

2 - محصولات نباتی

فصل

میوه‌های خوراکی؛ پوست مرکبات یا پوست خربزه و همانند

حقوق ورودی

%32 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 28% )

مجوز های ترخیص

تعرفه ـ ـ با پوست | عدد 08013100| ـ ـ با پوست 08013100| تعرفه 08013100

گروه کالایی : 4
  • وضعیت واردات :

    08013100
  • ارز نیمایی :

    08013100
یادداشت های فصل

تعرفه ـ ـ با پوست, عدد 08013100,ـ ـ با پوست 08013100,تعرفه 08013100تعرفه ـ ـ با پوست, عدد 08013100,ـ ـ با پوست 08013100,تعرفه 08013100تعرفه ـ ـ با پوست, عدد 08013100,ـ ـ با پوست 08013100,تعرفه 08013100تعرفه ـ ـ با پوست, عدد 08013100,ـ ـ با پوست 08013100,تعرفه 08013100تعرفه ـ ـ با پوست, عدد 08013100,ـ ـ با پوست 08013100,تعرفه 08013100تعرفه ـ ـ با پوست, عدد 08013100,ـ ـ با پوست 08013100,تعرفه 08013100تعرفه ـ ـ با پوست, عدد 08013100,ـ ـ با پوست 08013100,تعرفه 08013100

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد