07149000 | سایر - ریشه مانیوک، ارورت یا ثعلب، سیب زمینی مخصوص ترشی، قلقاس هندی شیرین و ریشه و غده های زیرخاکی

بخش

2 - محصولات نباتی

فصل

سبزیجات، نباتات، ریشه و غده‌های زیرخاکی خوراکی

حقوق ورودی

%55 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 51% )

مجوز های ترخیص

تعرفه سایر - ریشه مانیوک، ارورت یا ثعلب، سیب زمینی مخصوص ترشی، قلقاس هندی شیرین و ریشه و غده های زیرخاکی | عدد 07149000| سایر - ریشه مانیوک، ارورت یا ثعلب، سیب زمینی مخصوص ترشی، قلقاس هندی شیرین و ریشه و غده های زیرخاکی 07149000| تعرفه 07149000

گروه کالایی : 4
  • وضعیت واردات :

    07149000
  • ارز نیمایی :

    07149000
یادداشت های فصل

تعرفه سایر - ریشه مانیوک، ارورت یا ثعلب، سیب زمینی مخصوص ترشی، قلقاس هندی شیرین و ریشه و غده های زیرخاکی, عدد 07149000,سایر - ریشه مانیوک، ارورت یا ثعلب، سیب زمینی مخصوص ترشی، قلقاس هندی شیرین و ریشه و غده های زیرخاکی 07149000,تعرفه 07149000تعرفه سایر - ریشه مانیوک، ارورت یا ثعلب، سیب زمینی مخصوص ترشی، قلقاس هندی شیرین و ریشه و غده های زیرخاکی, عدد 07149000,سایر - ریشه مانیوک، ارورت یا ثعلب، سیب زمینی مخصوص ترشی، قلقاس هندی شیرین و ریشه و غده های زیرخاکی 07149000,تعرفه 07149000تعرفه سایر - ریشه مانیوک، ارورت یا ثعلب، سیب زمینی مخصوص ترشی، قلقاس هندی شیرین و ریشه و غده های زیرخاکی, عدد 07149000,سایر - ریشه مانیوک، ارورت یا ثعلب، سیب زمینی مخصوص ترشی، قلقاس هندی شیرین و ریشه و غده های زیرخاکی 07149000,تعرفه 07149000تعرفه سایر - ریشه مانیوک، ارورت یا ثعلب، سیب زمینی مخصوص ترشی، قلقاس هندی شیرین و ریشه و غده های زیرخاکی, عدد 07149000,سایر - ریشه مانیوک، ارورت یا ثعلب، سیب زمینی مخصوص ترشی، قلقاس هندی شیرین و ریشه و غده های زیرخاکی 07149000,تعرفه 07149000تعرفه سایر - ریشه مانیوک، ارورت یا ثعلب، سیب زمینی مخصوص ترشی، قلقاس هندی شیرین و ریشه و غده های زیرخاکی, عدد 07149000,سایر - ریشه مانیوک، ارورت یا ثعلب، سیب زمینی مخصوص ترشی، قلقاس هندی شیرین و ریشه و غده های زیرخاکی 07149000,تعرفه 07149000تعرفه سایر - ریشه مانیوک، ارورت یا ثعلب، سیب زمینی مخصوص ترشی، قلقاس هندی شیرین و ریشه و غده های زیرخاکی, عدد 07149000,سایر - ریشه مانیوک، ارورت یا ثعلب، سیب زمینی مخصوص ترشی، قلقاس هندی شیرین و ریشه و غده های زیرخاکی 07149000,تعرفه 07149000تعرفه سایر - ریشه مانیوک، ارورت یا ثعلب، سیب زمینی مخصوص ترشی، قلقاس هندی شیرین و ریشه و غده های زیرخاکی, عدد 07149000,سایر - ریشه مانیوک، ارورت یا ثعلب، سیب زمینی مخصوص ترشی، قلقاس هندی شیرین و ریشه و غده های زیرخاکی 07149000,تعرفه 07149000

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد