07143000 | ـ سیب‌زمینی هندی

بخش

2 - محصولات نباتی

فصل

سبزیجات، نباتات، ریشه و غده‌های زیرخاکی خوراکی

حقوق ورودی

%55 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 51% )

مجوز های ترخیص

تعرفه ـ سیب‌زمینی هندی | عدد 07143000| ـ سیب‌زمینی هندی 07143000| تعرفه 07143000

گروه کالایی : 4
  • وضعیت واردات :

    07143000
  • ارز نیمایی :

    07143000
یادداشت های فصل

تعرفه ـ سیب‌زمینی هندی, عدد 07143000,ـ سیب‌زمینی هندی 07143000,تعرفه 07143000تعرفه ـ سیب‌زمینی هندی, عدد 07143000,ـ سیب‌زمینی هندی 07143000,تعرفه 07143000تعرفه ـ سیب‌زمینی هندی, عدد 07143000,ـ سیب‌زمینی هندی 07143000,تعرفه 07143000تعرفه ـ سیب‌زمینی هندی, عدد 07143000,ـ سیب‌زمینی هندی 07143000,تعرفه 07143000تعرفه ـ سیب‌زمینی هندی, عدد 07143000,ـ سیب‌زمینی هندی 07143000,تعرفه 07143000تعرفه ـ سیب‌زمینی هندی, عدد 07143000,ـ سیب‌زمینی هندی 07143000,تعرفه 07143000تعرفه ـ سیب‌زمینی هندی, عدد 07143000,ـ سیب‌زمینی هندی 07143000,تعرفه 07143000

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد