07136010 | ـ ـ ـ بذر

بخش

2 - محصولات نباتی

فصل

سبزیجات، نباتات، ریشه و غده‌های زیرخاکی خوراکی

حقوق ورودی

%4 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 0% )

مجوز های ترخیص

تعرفه ـ ـ ـ بذر | عدد 07136010| ـ ـ ـ بذر 07136010| تعرفه 07136010

گروه کالایی : 4
  • وضعیت واردات :

    07136010
  • ارز نیمایی :

    07136010
یادداشت های فصل

تعرفه ـ ـ ـ بذر, عدد 07136010,ـ ـ ـ بذر 07136010,تعرفه 07136010تعرفه ـ ـ ـ بذر, عدد 07136010,ـ ـ ـ بذر 07136010,تعرفه 07136010تعرفه ـ ـ ـ بذر, عدد 07136010,ـ ـ ـ بذر 07136010,تعرفه 07136010تعرفه ـ ـ ـ بذر, عدد 07136010,ـ ـ ـ بذر 07136010,تعرفه 07136010تعرفه ـ ـ ـ بذر, عدد 07136010,ـ ـ ـ بذر 07136010,تعرفه 07136010تعرفه ـ ـ ـ بذر, عدد 07136010,ـ ـ ـ بذر 07136010,تعرفه 07136010تعرفه ـ ـ ـ بذر, عدد 07136010,ـ ـ ـ بذر 07136010,تعرفه 07136010

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد