07133590 | سایر - بذر لوبیا چشم بلبلی

بخش

2 - محصولات نباتی

فصل

سبزیجات، نباتات، ریشه و غده‌های زیرخاکی خوراکی

حقوق ورودی

%4 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 0% )

مجوز های ترخیص

تعرفه سایر - بذر لوبیا چشم بلبلی | عدد 07133590| سایر - بذر لوبیا چشم بلبلی 07133590| تعرفه 07133590

گروه کالایی : 22
  • وضعیت واردات :

    07133590
  • ارز نیمایی :

    07133590
یادداشت های فصل

تعرفه سایر - بذر لوبیا چشم بلبلی, عدد 07133590,سایر - بذر لوبیا چشم بلبلی 07133590,تعرفه 07133590تعرفه سایر - بذر لوبیا چشم بلبلی, عدد 07133590,سایر - بذر لوبیا چشم بلبلی 07133590,تعرفه 07133590تعرفه سایر - بذر لوبیا چشم بلبلی, عدد 07133590,سایر - بذر لوبیا چشم بلبلی 07133590,تعرفه 07133590تعرفه سایر - بذر لوبیا چشم بلبلی, عدد 07133590,سایر - بذر لوبیا چشم بلبلی 07133590,تعرفه 07133590تعرفه سایر - بذر لوبیا چشم بلبلی, عدد 07133590,سایر - بذر لوبیا چشم بلبلی 07133590,تعرفه 07133590تعرفه سایر - بذر لوبیا چشم بلبلی, عدد 07133590,سایر - بذر لوبیا چشم بلبلی 07133590,تعرفه 07133590تعرفه سایر - بذر لوبیا چشم بلبلی, عدد 07133590,سایر - بذر لوبیا چشم بلبلی 07133590,تعرفه 07133590

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

ارزش ها

شماره تعرفه:

07133590

شناسه:

0001

ارزش گمرکی:

07133590

کشور سازنده:

ME()

برند:

No Mark

مشخصات فنی:

ثبت سفارشات مربوط به بهمن ماه 1400

واحد کالا:

07133590

نوع خرید:

0001

شرح:

لوبیا چشم بلبلی

درصد حقوق:

1

شماره تعرفه:

07133590

شناسه:

0006

ارزش گمرکی:

07133590

کشور سازنده:

KZ(قزاقستان)

برند:

No Mark

مشخصات فنی:

ثبت سفارشات مربوط به اسفند ماه 1400

واحد کالا:

07133590

نوع خرید:

0006

شرح:

لوبیا چشم بلبلی

درصد حقوق:

1

شماره تعرفه:

07133590

شناسه:

0007

ارزش گمرکی:

07133590

کشور سازنده:

UZ(ازبکستان)

برند:

No Mark

مشخصات فنی:

ثبت سفارشات مربوط به اسفند ماه 1400

واحد کالا:

07133590

نوع خرید:

0007

شرح:

لوبیا چشم بلبلی

درصد حقوق:

1

برای مشاهده لیست کامل ارزش های تعرفه از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد