07133330 | ـ ـ ـ بذر

بخش

2 - محصولات نباتی

فصل

سبزیجات، نباتات، ریشه و غده‌های زیرخاکی خوراکی

حقوق ورودی

%3 ( حقوق گمرکی 3% + سود بازرگانی 0% )

مجوز های ترخیص

تعرفه ـ ـ ـ بذر | عدد 07133330| ـ ـ ـ بذر 07133330| تعرفه 07133330

گروه کالایی : 21
  • وضعیت واردات :

    07133330
  • ارز نیمایی :

    07133330
یادداشت های فصل

تعرفه ـ ـ ـ بذر, عدد 07133330,ـ ـ ـ بذر 07133330,تعرفه 07133330تعرفه ـ ـ ـ بذر, عدد 07133330,ـ ـ ـ بذر 07133330,تعرفه 07133330تعرفه ـ ـ ـ بذر, عدد 07133330,ـ ـ ـ بذر 07133330,تعرفه 07133330تعرفه ـ ـ ـ بذر, عدد 07133330,ـ ـ ـ بذر 07133330,تعرفه 07133330تعرفه ـ ـ ـ بذر, عدد 07133330,ـ ـ ـ بذر 07133330,تعرفه 07133330تعرفه ـ ـ ـ بذر, عدد 07133330,ـ ـ ـ بذر 07133330,تعرفه 07133330تعرفه ـ ـ ـ بذر, عدد 07133330,ـ ـ ـ بذر 07133330,تعرفه 07133330

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد