07133310 | - ـ ـ لوبیا چیتی

بخش

2 - محصولات نباتی

فصل

سبزیجات، نباتات، ریشه و غده‌های زیرخاکی خوراکی

حقوق ورودی

%4 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 0% )

مجوز های ترخیص

- ـ ـ لوبیا چیتی - 07133310 - سبزیجات، نباتات، ریش- ـ ـ لوبیا چیتی - 07133310 - سبزیجات، نباتات، ریش- ـ ـ لوبیا چیتی - 07133310 - سبزیجات، نباتات، ریش- ـ ـ لوبیا چیتی - 07133310 - سبزیجات، نباتات، ریش- ـ ـ لوبیا چیتی - 07133310 - سبزیجات، نباتات، ریش- ـ ـ لوبیا چیتی - 07133310 - سبزیجات، نباتات، ریش- ـ ـ لوبیا چیتی - 07133310 - سبزیجات، نباتات، ریش

گروه کالایی : 99
  • وضعیت واردات :

    07133310
  • ارز نیمایی :

    07133310
یادداشت های فصل

- ـ ـ لوبیا چیتی - 07133310 - سبزیجات، نباتات، ریش- ـ ـ لوبیا چیتی - 07133310 - سبزیجات، نباتات، ریش- ـ ـ لوبیا چیتی - 07133310 - سبزیجات، نباتات، ریش- ـ ـ لوبیا چیتی - 07133310 - سبزیجات، نباتات، ریش- ـ ـ لوبیا چیتی - 07133310 - سبزیجات، نباتات، ریش- ـ ـ لوبیا چیتی - 07133310 - سبزیجات، نباتات، ریش- ـ ـ لوبیا چیتی - 07133310 - سبزیجات، نباتات، ریش- ـ ـ لوبیا چیتی - 07133310 - سبزیجات، نباتات، ریش- ـ ـ لوبیا چیتی - 07133310 - سبزیجات، نباتات، ریش- ـ ـ لوبیا چیتی - 07133310 - سبزیجات، نباتات، ریش- ـ ـ لوبیا چیتی - 07133310 - سبزیجات، نباتات، ریش- ـ ـ لوبیا چیتی - 07133310 - سبزیجات، نباتات، ریش- ـ ـ لوبیا چیتی - 07133310 - سبزیجات، نباتات، ریش- ـ ـ لوبیا چیتی - 07133310 - سبزیجات، نباتات، ریش- ـ ـ لوبیا چیتی - 07133310 - سبزیجات، نباتات، ریش

برای مشاهده یادداشت های فصل از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان

ارزش های وارداتی

شناسه:

0001

ارزش گمرکی:

07133310

کشور سازنده:

TR(ترکیه)

برند:

All Mark

مشخصات فنی:

فاقد مشخصات

واحد کالا:

07133310

نوع خرید:

07133310

شرح:

لوبیا چیتی

درصد حقوق:

1

شناسه:

0002

ارزش گمرکی:

07133310

کشور سازنده:

ET(اتیوپی)

برند:

All Mark

مشخصات فنی:

فاقد مشخصات

واحد کالا:

07133310

نوع خرید:

07133310

شرح:

لوبیا چیتی

درصد حقوق:

1

شناسه:

0003

ارزش گمرکی:

07133310

کشور سازنده:

CN(چین)

برند:

All Mark

مشخصات فنی:

فاقد مشخصات

واحد کالا:

07133310

نوع خرید:

07133310

شرح:

لوبیا چیتی

درصد حقوق:

1

شناسه:

0004

ارزش گمرکی:

07133310

کشور سازنده:

UG(اوگاندا)

برند:

All Mark

مشخصات فنی:

فاقد مشخصات

واحد کالا:

07133310

نوع خرید:

07133310

شرح:

لوبیا چیتی

درصد حقوق:

1

شناسه:

0005

ارزش گمرکی:

07133310

کشور سازنده:

CA(کانادا)

برند:

All Mark

مشخصات فنی:

فاقد مشخصات

واحد کالا:

07133310

نوع خرید:

07133310

شرح:

لوبیا چیتی

درصد حقوق:

1

شناسه:

0006

ارزش گمرکی:

07133310

کشور سازنده:

UZ(ازبکستان)

برند:

All Mark

مشخصات فنی:

فاقد مشخصات

واحد کالا:

07133310

نوع خرید:

07133310

شرح:

لوبیا چیتی

درصد حقوق:

1

شناسه:

0007

ارزش گمرکی:

07133310

کشور سازنده:

KZ(قزاقستان)

برند:

NO MARK

مشخصات فنی:

لوبیا چیتی

واحد کالا:

07133310

نوع خرید:

07133310

شرح:

لوبیا چیتی

درصد حقوق:

1

برای مشاهده لیست کامل ارزش های تعرفه از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان