07133120 | - ـ ـ ماش سبز

بخش

2 - محصولات نباتی

فصل

سبزیجات، نباتات، ریشه و غده‌های زیرخاکی خوراکی

حقوق ورودی

%4 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 0% )

مجوز های ترخیص

- ـ ـ ماش سبز - 07133120 - سبزیجات، نباتات، ریش- ـ ـ ماش سبز - 07133120 - سبزیجات، نباتات، ریش- ـ ـ ماش سبز - 07133120 - سبزیجات، نباتات، ریش- ـ ـ ماش سبز - 07133120 - سبزیجات، نباتات، ریش- ـ ـ ماش سبز - 07133120 - سبزیجات، نباتات، ریش- ـ ـ ماش سبز - 07133120 - سبزیجات، نباتات، ریش- ـ ـ ماش سبز - 07133120 - سبزیجات، نباتات، ریش

گروه کالایی : 99
  • وضعیت واردات :

    07133120
  • ارز نیمایی :

    07133120
یادداشت های فصل

- ـ ـ ماش سبز - 07133120 - سبزیجات، نباتات، ریش- ـ ـ ماش سبز - 07133120 - سبزیجات، نباتات، ریش- ـ ـ ماش سبز - 07133120 - سبزیجات، نباتات، ریش- ـ ـ ماش سبز - 07133120 - سبزیجات، نباتات، ریش- ـ ـ ماش سبز - 07133120 - سبزیجات، نباتات، ریش- ـ ـ ماش سبز - 07133120 - سبزیجات، نباتات، ریش- ـ ـ ماش سبز - 07133120 - سبزیجات، نباتات، ریش- ـ ـ ماش سبز - 07133120 - سبزیجات، نباتات، ریش- ـ ـ ماش سبز - 07133120 - سبزیجات، نباتات، ریش- ـ ـ ماش سبز - 07133120 - سبزیجات، نباتات، ریش- ـ ـ ماش سبز - 07133120 - سبزیجات، نباتات، ریش- ـ ـ ماش سبز - 07133120 - سبزیجات، نباتات، ریش- ـ ـ ماش سبز - 07133120 - سبزیجات، نباتات، ریش- ـ ـ ماش سبز - 07133120 - سبزیجات، نباتات، ریش- ـ ـ ماش سبز - 07133120 - سبزیجات، نباتات، ریش

برای مشاهده یادداشت های فصل از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان

ارزش های وارداتی

شناسه:

0008

ارزش گمرکی:

07133120

کشور سازنده:

IN(هند)

برند:

No Mark

مشخصات فنی:

ثبت سفارشات مربوط به اسفند ماه 1400

واحد کالا:

07133120

نوع خرید:

07133120

شرح:

ماش

درصد حقوق:

4

شناسه:

0009

ارزش گمرکی:

07133120

کشور سازنده:

AE(امارات متحده عربی)

برند:

No Mark

مشخصات فنی:

ثبت سفارشات مربوط به اسفند ماه 1400

واحد کالا:

07133120

نوع خرید:

07133120

شرح:

ماش

درصد حقوق:

4

شناسه:

0010

ارزش گمرکی:

07133120

کشور سازنده:

UZ(ازبکستان)

برند:

No Mark

مشخصات فنی:

ثبت سفارشات مربوط به اسفند ماه 1400

واحد کالا:

07133120

نوع خرید:

07133120

شرح:

ماش

درصد حقوق:

4

شناسه:

0011

ارزش گمرکی:

07133120

کشور سازنده:

VE(ونزویلا)

برند:

No Mark

مشخصات فنی:

ثبت سفارشات مربوط به اسفند ماه 1400

واحد کالا:

07133120

نوع خرید:

07133120

شرح:

ماش

درصد حقوق:

4

شناسه:

0012

ارزش گمرکی:

07133120

کشور سازنده:

AR(آرژانتین)

برند:

No Mark

مشخصات فنی:

ثبت سفارشات مربوط به اسفند ماه 1400

واحد کالا:

07133120

نوع خرید:

07133120

شرح:

ماش

درصد حقوق:

4

شناسه:

0018

ارزش گمرکی:

07133120

کشور سازنده:

AR(آرژانتین)

برند:

No Mark

مشخصات فنی:

ثبت سفارشات مربوط به اردیبهشت 1401

واحد کالا:

07133120

نوع خرید:

07133120

شرح:

ماش

درصد حقوق:

4

شناسه:

0023

ارزش گمرکی:

07133120

کشور سازنده:

AE(امارات متحده عربی)

برند:

No Mark

مشخصات فنی:

ثبت سفارشات مربوط به مرداد 1401

واحد کالا:

07133120

نوع خرید:

07133120

شرح:

ماش

درصد حقوق:

4

برای مشاهده لیست کامل ارزش های تعرفه از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان