07129010 | ـ ـ ـ سیر

بخش

2 - محصولات نباتی

فصل

سبزیجات، نباتات، ریشه و غده‌های زیرخاکی خوراکی

حقوق ورودی

%55 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 51% )

مجوز های ترخیص

تعرفه ـ ـ ـ سیر | عدد 07129010| ـ ـ ـ سیر 07129010| تعرفه 07129010

گروه کالایی : 4
  • وضعیت واردات :

    07129010
  • ارز نیمایی :

    07129010
یادداشت های فصل

تعرفه ـ ـ ـ سیر, عدد 07129010,ـ ـ ـ سیر 07129010,تعرفه 07129010تعرفه ـ ـ ـ سیر, عدد 07129010,ـ ـ ـ سیر 07129010,تعرفه 07129010تعرفه ـ ـ ـ سیر, عدد 07129010,ـ ـ ـ سیر 07129010,تعرفه 07129010تعرفه ـ ـ ـ سیر, عدد 07129010,ـ ـ ـ سیر 07129010,تعرفه 07129010تعرفه ـ ـ ـ سیر, عدد 07129010,ـ ـ ـ سیر 07129010,تعرفه 07129010تعرفه ـ ـ ـ سیر, عدد 07129010,ـ ـ ـ سیر 07129010,تعرفه 07129010تعرفه ـ ـ ـ سیر, عدد 07129010,ـ ـ ـ سیر 07129010,تعرفه 07129010

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد