07123990 | سایر - قارچ های دنبلان

بخش

2 - محصولات نباتی

فصل

سبزیجات، نباتات، ریشه و غده‌های زیرخاکی خوراکی

حقوق ورودی

%10 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 6% )

مجوز های ترخیص

تعرفه سایر - قارچ های دنبلان | عدد 07123990| سایر - قارچ های دنبلان 07123990| تعرفه 07123990

گروه کالایی : 4
  • وضعیت واردات :

    07123990
  • ارز نیمایی :

    07123990
یادداشت های فصل

تعرفه سایر - قارچ های دنبلان, عدد 07123990,سایر - قارچ های دنبلان 07123990,تعرفه 07123990تعرفه سایر - قارچ های دنبلان, عدد 07123990,سایر - قارچ های دنبلان 07123990,تعرفه 07123990تعرفه سایر - قارچ های دنبلان, عدد 07123990,سایر - قارچ های دنبلان 07123990,تعرفه 07123990تعرفه سایر - قارچ های دنبلان, عدد 07123990,سایر - قارچ های دنبلان 07123990,تعرفه 07123990تعرفه سایر - قارچ های دنبلان, عدد 07123990,سایر - قارچ های دنبلان 07123990,تعرفه 07123990تعرفه سایر - قارچ های دنبلان, عدد 07123990,سایر - قارچ های دنبلان 07123990,تعرفه 07123990تعرفه سایر - قارچ های دنبلان, عدد 07123990,سایر - قارچ های دنبلان 07123990,تعرفه 07123990

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد