07123920 | --- سایر قارچهای دنبلان (از دیگر رنگها)

بخش

2 - محصولات نباتی

فصل

سبزیجات، نباتات، ریشه و غده‌های زیرخاکی خوراکی

حقوق ورودی

%10 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 6% )

مجوز های ترخیص

تعرفه --- سایر قارچهای دنبلان (از دیگر رنگها) | عدد 07123920| --- سایر قارچهای دنبلان (از دیگر رنگها) 07123920| تعرفه 07123920

گروه کالایی : 4
  • وضعیت واردات :

    07123920
  • ارز نیمایی :

    07123920
یادداشت های فصل

تعرفه --- سایر قارچهای دنبلان (از دیگر رنگها), عدد 07123920,--- سایر قارچهای دنبلان (از دیگر رنگها) 07123920,تعرفه 07123920تعرفه --- سایر قارچهای دنبلان (از دیگر رنگها), عدد 07123920,--- سایر قارچهای دنبلان (از دیگر رنگها) 07123920,تعرفه 07123920تعرفه --- سایر قارچهای دنبلان (از دیگر رنگها), عدد 07123920,--- سایر قارچهای دنبلان (از دیگر رنگها) 07123920,تعرفه 07123920تعرفه --- سایر قارچهای دنبلان (از دیگر رنگها), عدد 07123920,--- سایر قارچهای دنبلان (از دیگر رنگها) 07123920,تعرفه 07123920تعرفه --- سایر قارچهای دنبلان (از دیگر رنگها), عدد 07123920,--- سایر قارچهای دنبلان (از دیگر رنگها) 07123920,تعرفه 07123920تعرفه --- سایر قارچهای دنبلان (از دیگر رنگها), عدد 07123920,--- سایر قارچهای دنبلان (از دیگر رنگها) 07123920,تعرفه 07123920تعرفه --- سایر قارچهای دنبلان (از دیگر رنگها), عدد 07123920,--- سایر قارچهای دنبلان (از دیگر رنگها) 07123920,تعرفه 07123920

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد