07123200 | -- قارچ سیاه شفاف رگه‌دار مورد مصرف در رستورانهای چین (گونه Auricularia)

بخش

2 - محصولات نباتی

فصل

سبزیجات، نباتات، ریشه و غده‌های زیرخاکی خوراکی

حقوق ورودی

%55 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 51% )

مجوز های ترخیص

تعرفه -- قارچ سیاه شفاف رگه‌دار مورد مصرف در رستورانهای چین (گونه Auricularia) | عدد 07123200| -- قارچ سیاه شفاف رگه‌دار مورد مصرف در رستورانهای چین (گونه Auricularia) 07123200| تعرفه 07123200

گروه کالایی : 4
  • وضعیت واردات :

    07123200
  • ارز نیمایی :

    07123200
یادداشت های فصل

تعرفه -- قارچ سیاه شفاف رگه‌دار مورد مصرف در رستورانهای چین (گونه Auricularia), عدد 07123200,-- قارچ سیاه شفاف رگه‌دار مورد مصرف در رستورانهای چین (گونه Auricularia) 07123200,تعرفه 07123200تعرفه -- قارچ سیاه شفاف رگه‌دار مورد مصرف در رستورانهای چین (گونه Auricularia), عدد 07123200,-- قارچ سیاه شفاف رگه‌دار مورد مصرف در رستورانهای چین (گونه Auricularia) 07123200,تعرفه 07123200تعرفه -- قارچ سیاه شفاف رگه‌دار مورد مصرف در رستورانهای چین (گونه Auricularia), عدد 07123200,-- قارچ سیاه شفاف رگه‌دار مورد مصرف در رستورانهای چین (گونه Auricularia) 07123200,تعرفه 07123200تعرفه -- قارچ سیاه شفاف رگه‌دار مورد مصرف در رستورانهای چین (گونه Auricularia), عدد 07123200,-- قارچ سیاه شفاف رگه‌دار مورد مصرف در رستورانهای چین (گونه Auricularia) 07123200,تعرفه 07123200تعرفه -- قارچ سیاه شفاف رگه‌دار مورد مصرف در رستورانهای چین (گونه Auricularia), عدد 07123200,-- قارچ سیاه شفاف رگه‌دار مورد مصرف در رستورانهای چین (گونه Auricularia) 07123200,تعرفه 07123200تعرفه -- قارچ سیاه شفاف رگه‌دار مورد مصرف در رستورانهای چین (گونه Auricularia), عدد 07123200,-- قارچ سیاه شفاف رگه‌دار مورد مصرف در رستورانهای چین (گونه Auricularia) 07123200,تعرفه 07123200تعرفه -- قارچ سیاه شفاف رگه‌دار مورد مصرف در رستورانهای چین (گونه Auricularia), عدد 07123200,-- قارچ سیاه شفاف رگه‌دار مورد مصرف در رستورانهای چین (گونه Auricularia) 07123200,تعرفه 07123200

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد