07123100 | (دکمه‌ای) ـ ـ قارچ از نوع آگاریكوس

بخش

2 - محصولات نباتی

فصل

سبزیجات، نباتات، ریشه و غده‌های زیرخاکی خوراکی

حقوق ورودی

%32 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 28% )

مجوز های ترخیص

تعرفه (دکمه‌ای) ـ ـ قارچ از نوع آگاریكوس | عدد 07123100| (دکمه‌ای) ـ ـ قارچ از نوع آگاریكوس 07123100| تعرفه 07123100

گروه کالایی : 4
  • وضعیت واردات :

    07123100
  • ارز نیمایی :

    07123100
یادداشت های فصل

تعرفه (دکمه‌ای) ـ ـ قارچ از نوع آگاریكوس, عدد 07123100,(دکمه‌ای) ـ ـ قارچ از نوع آگاریكوس 07123100,تعرفه 07123100تعرفه (دکمه‌ای) ـ ـ قارچ از نوع آگاریكوس, عدد 07123100,(دکمه‌ای) ـ ـ قارچ از نوع آگاریكوس 07123100,تعرفه 07123100تعرفه (دکمه‌ای) ـ ـ قارچ از نوع آگاریكوس, عدد 07123100,(دکمه‌ای) ـ ـ قارچ از نوع آگاریكوس 07123100,تعرفه 07123100تعرفه (دکمه‌ای) ـ ـ قارچ از نوع آگاریكوس, عدد 07123100,(دکمه‌ای) ـ ـ قارچ از نوع آگاریكوس 07123100,تعرفه 07123100تعرفه (دکمه‌ای) ـ ـ قارچ از نوع آگاریكوس, عدد 07123100,(دکمه‌ای) ـ ـ قارچ از نوع آگاریكوس 07123100,تعرفه 07123100تعرفه (دکمه‌ای) ـ ـ قارچ از نوع آگاریكوس, عدد 07123100,(دکمه‌ای) ـ ـ قارچ از نوع آگاریكوس 07123100,تعرفه 07123100تعرفه (دکمه‌ای) ـ ـ قارچ از نوع آگاریكوس, عدد 07123100,(دکمه‌ای) ـ ـ قارچ از نوع آگاریكوس 07123100,تعرفه 07123100

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد