07119000 | ـ سایر سبزیجات؛ مخلوط سبزیجات

بخش

2 - محصولات نباتی

فصل

سبزیجات، نباتات، ریشه و غده‌های زیرخاکی خوراکی

حقوق ورودی

%55 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 51% )

مجوز های ترخیص

تعرفه ـ سایر سبزیجات؛ مخلوط سبزیجات | عدد 07119000| ـ سایر سبزیجات؛ مخلوط سبزیجات 07119000| تعرفه 07119000

گروه کالایی : 4
  • وضعیت واردات :

    07119000
  • ارز نیمایی :

    07119000
یادداشت های فصل

تعرفه ـ سایر سبزیجات؛ مخلوط سبزیجات, عدد 07119000,ـ سایر سبزیجات؛ مخلوط سبزیجات 07119000,تعرفه 07119000تعرفه ـ سایر سبزیجات؛ مخلوط سبزیجات, عدد 07119000,ـ سایر سبزیجات؛ مخلوط سبزیجات 07119000,تعرفه 07119000تعرفه ـ سایر سبزیجات؛ مخلوط سبزیجات, عدد 07119000,ـ سایر سبزیجات؛ مخلوط سبزیجات 07119000,تعرفه 07119000تعرفه ـ سایر سبزیجات؛ مخلوط سبزیجات, عدد 07119000,ـ سایر سبزیجات؛ مخلوط سبزیجات 07119000,تعرفه 07119000تعرفه ـ سایر سبزیجات؛ مخلوط سبزیجات, عدد 07119000,ـ سایر سبزیجات؛ مخلوط سبزیجات 07119000,تعرفه 07119000تعرفه ـ سایر سبزیجات؛ مخلوط سبزیجات, عدد 07119000,ـ سایر سبزیجات؛ مخلوط سبزیجات 07119000,تعرفه 07119000تعرفه ـ سایر سبزیجات؛ مخلوط سبزیجات, عدد 07119000,ـ سایر سبزیجات؛ مخلوط سبزیجات 07119000,تعرفه 07119000

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد