07115910 | --- قارچ‌های دنبلان

بخش

2 - محصولات نباتی

فصل

سبزیجات، نباتات، ریشه و غده‌های زیرخاکی خوراکی

حقوق ورودی

%55 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 51% )

مجوز های ترخیص

تعرفه --- قارچ‌های دنبلان | عدد 07115910| --- قارچ‌های دنبلان 07115910| تعرفه 07115910

گروه کالایی : 4
  • وضعیت واردات :

    07115910
  • ارز نیمایی :

    07115910
یادداشت های فصل

تعرفه --- قارچ‌های دنبلان, عدد 07115910,--- قارچ‌های دنبلان 07115910,تعرفه 07115910تعرفه --- قارچ‌های دنبلان, عدد 07115910,--- قارچ‌های دنبلان 07115910,تعرفه 07115910تعرفه --- قارچ‌های دنبلان, عدد 07115910,--- قارچ‌های دنبلان 07115910,تعرفه 07115910تعرفه --- قارچ‌های دنبلان, عدد 07115910,--- قارچ‌های دنبلان 07115910,تعرفه 07115910تعرفه --- قارچ‌های دنبلان, عدد 07115910,--- قارچ‌های دنبلان 07115910,تعرفه 07115910تعرفه --- قارچ‌های دنبلان, عدد 07115910,--- قارچ‌های دنبلان 07115910,تعرفه 07115910تعرفه --- قارچ‌های دنبلان, عدد 07115910,--- قارچ‌های دنبلان 07115910,تعرفه 07115910

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد