07115100 | ـ ـ قارچ از نوع آگاریكوس (دکمه‌ای)

بخش

2 - محصولات نباتی

فصل

سبزیجات، نباتات، ریشه و غده‌های زیرخاکی خوراکی

حقوق ورودی

%55 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 51% )

مجوز های ترخیص

تعرفه ـ ـ قارچ از نوع آگاریكوس (دکمه‌ای) | عدد 07115100| ـ ـ قارچ از نوع آگاریكوس (دکمه‌ای) 07115100| تعرفه 07115100

گروه کالایی : 4
  • وضعیت واردات :

    07115100
  • ارز نیمایی :

    07115100
یادداشت های فصل

تعرفه ـ ـ قارچ از نوع آگاریكوس (دکمه‌ای), عدد 07115100,ـ ـ قارچ از نوع آگاریكوس (دکمه‌ای) 07115100,تعرفه 07115100تعرفه ـ ـ قارچ از نوع آگاریكوس (دکمه‌ای), عدد 07115100,ـ ـ قارچ از نوع آگاریكوس (دکمه‌ای) 07115100,تعرفه 07115100تعرفه ـ ـ قارچ از نوع آگاریكوس (دکمه‌ای), عدد 07115100,ـ ـ قارچ از نوع آگاریكوس (دکمه‌ای) 07115100,تعرفه 07115100تعرفه ـ ـ قارچ از نوع آگاریكوس (دکمه‌ای), عدد 07115100,ـ ـ قارچ از نوع آگاریكوس (دکمه‌ای) 07115100,تعرفه 07115100تعرفه ـ ـ قارچ از نوع آگاریكوس (دکمه‌ای), عدد 07115100,ـ ـ قارچ از نوع آگاریكوس (دکمه‌ای) 07115100,تعرفه 07115100تعرفه ـ ـ قارچ از نوع آگاریكوس (دکمه‌ای), عدد 07115100,ـ ـ قارچ از نوع آگاریكوس (دکمه‌ای) 07115100,تعرفه 07115100تعرفه ـ ـ قارچ از نوع آگاریكوس (دکمه‌ای), عدد 07115100,ـ ـ قارچ از نوع آگاریكوس (دکمه‌ای) 07115100,تعرفه 07115100

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد