07104090 | سایر - ذرت

بخش

2 - محصولات نباتی

فصل

سبزیجات، نباتات، ریشه و غده‌های زیرخاکی خوراکی

حقوق ورودی

%5 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 1% )

مجوز های ترخیص

سایر - ذرت - 07104090 - سبزیجات، نباتات، ریشسایر - ذرت - 07104090 - سبزیجات، نباتات، ریشسایر - ذرت - 07104090 - سبزیجات، نباتات، ریشسایر - ذرت - 07104090 - سبزیجات، نباتات، ریشسایر - ذرت - 07104090 - سبزیجات، نباتات، ریشسایر - ذرت - 07104090 - سبزیجات، نباتات، ریشسایر - ذرت - 07104090 - سبزیجات، نباتات، ریش

گروه کالایی : 99
  • وضعیت واردات :

    07104090
  • ارز نیمایی :

    07104090
یادداشت های فصل

سایر - ذرت - 07104090 - سبزیجات، نباتات، ریشسایر - ذرت - 07104090 - سبزیجات، نباتات، ریشسایر - ذرت - 07104090 - سبزیجات، نباتات، ریشسایر - ذرت - 07104090 - سبزیجات، نباتات، ریشسایر - ذرت - 07104090 - سبزیجات، نباتات، ریشسایر - ذرت - 07104090 - سبزیجات، نباتات، ریشسایر - ذرت - 07104090 - سبزیجات، نباتات، ریشسایر - ذرت - 07104090 - سبزیجات، نباتات، ریشسایر - ذرت - 07104090 - سبزیجات، نباتات، ریشسایر - ذرت - 07104090 - سبزیجات، نباتات، ریشسایر - ذرت - 07104090 - سبزیجات، نباتات، ریشسایر - ذرت - 07104090 - سبزیجات، نباتات، ریشسایر - ذرت - 07104090 - سبزیجات، نباتات، ریشسایر - ذرت - 07104090 - سبزیجات، نباتات، ریشسایر - ذرت - 07104090 - سبزیجات، نباتات، ریش

برای مشاهده یادداشت های فصل از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان

ارزش های وارداتی

شناسه:

0001

ارزش گمرکی:

07104090

کشور سازنده:

TH(تایلند)

برند:

All Mark

مشخصات فنی:

Frozen Sweet Corn Kernel

واحد کالا:

07104090

نوع خرید:

07104090

شرح:

ذرت شیرین منجمد - مصرف انسانی

درصد حقوق:

5

شناسه:

0002

ارزش گمرکی:

07104090

کشور سازنده:

CN(چین)

برند:

All Mark

مشخصات فنی:

Frozen Sweet Corn Kernel

واحد کالا:

07104090

نوع خرید:

07104090

شرح:

ذرت شیرین منجمد - مصرف انسانی

درصد حقوق:

5

شناسه:

0003

ارزش گمرکی:

07104090

کشور سازنده:

ES(اسپانیا)

برند:

All Mark

مشخصات فنی:

Sweet Kernel Corn

واحد کالا:

07104090

نوع خرید:

07104090

شرح:

ذرت شیرین منجمد

درصد حقوق:

5

شناسه:

0004

ارزش گمرکی:

07104090

کشور سازنده:

HU(مجارستان)

برند:

All Mark

مشخصات فنی:

ذرت شیرین منجمد درجه گرید A پخته نشده

واحد کالا:

07104090

نوع خرید:

07104090

شرح:

ذرت شیرین پخته نشده

درصد حقوق:

5

شناسه:

0005

ارزش گمرکی:

07104090

کشور سازنده:

TH(تایلند)

برند:

B&K

مشخصات فنی:

FROZEN SWEET KERNEL CORN

واحد کالا:

07104090

نوع خرید:

07104090

شرح:

ذرت دانه ای منجمد

درصد حقوق:

5

شناسه:

0006

ارزش گمرکی:

07104090

کشور سازنده:

TH(تایلند)

برند:

KC

مشخصات فنی:

ذرت شیرین مورد مصرف انسانی

واحد کالا:

07104090

نوع خرید:

07104090

شرح:

ذرت شیرین منجمد شده

درصد حقوق:

5

شناسه:

0007

ارزش گمرکی:

07104090

کشور سازنده:

TH(تایلند)

برند:

PAP

مشخصات فنی:

ذرت شیرین مورد مصرف انسانی ، جهت استفاده در خط تولید کنسرو ذرت

واحد کالا:

07104090

نوع خرید:

07104090

شرح:

ذرت شیرین منجمد شده

درصد حقوق:

5

برای مشاهده لیست کامل ارزش های تعرفه از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان