07102200 | ـ ـ لوبیا (گونه Phaseolus) )گونه(Vigna

بخش

2 - محصولات نباتی

فصل

سبزیجات، نباتات، ریشه و غده‌های زیرخاکی خوراکی

حقوق ورودی

%55 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 51% )

مجوز های ترخیص

تعرفه ـ ـ لوبیا (گونه Phaseolus) )گونه(Vigna | عدد 07102200| ـ ـ لوبیا (گونه Phaseolus) )گونه(Vigna 07102200| تعرفه 07102200

گروه کالایی : 4
  • وضعیت واردات :

    07102200
  • ارز نیمایی :

    07102200
یادداشت های فصل

تعرفه ـ ـ لوبیا (گونه Phaseolus) )گونه(Vigna, عدد 07102200,ـ ـ لوبیا (گونه Phaseolus) )گونه(Vigna 07102200,تعرفه 07102200تعرفه ـ ـ لوبیا (گونه Phaseolus) )گونه(Vigna, عدد 07102200,ـ ـ لوبیا (گونه Phaseolus) )گونه(Vigna 07102200,تعرفه 07102200تعرفه ـ ـ لوبیا (گونه Phaseolus) )گونه(Vigna, عدد 07102200,ـ ـ لوبیا (گونه Phaseolus) )گونه(Vigna 07102200,تعرفه 07102200تعرفه ـ ـ لوبیا (گونه Phaseolus) )گونه(Vigna, عدد 07102200,ـ ـ لوبیا (گونه Phaseolus) )گونه(Vigna 07102200,تعرفه 07102200تعرفه ـ ـ لوبیا (گونه Phaseolus) )گونه(Vigna, عدد 07102200,ـ ـ لوبیا (گونه Phaseolus) )گونه(Vigna 07102200,تعرفه 07102200تعرفه ـ ـ لوبیا (گونه Phaseolus) )گونه(Vigna, عدد 07102200,ـ ـ لوبیا (گونه Phaseolus) )گونه(Vigna 07102200,تعرفه 07102200تعرفه ـ ـ لوبیا (گونه Phaseolus) )گونه(Vigna, عدد 07102200,ـ ـ لوبیا (گونه Phaseolus) )گونه(Vigna 07102200,تعرفه 07102200

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد