07102100 | - ـ نخودفرنگی (Pisum sativum)

بخش

2 - محصولات نباتی

فصل

سبزیجات، نباتات، ریشه و غده‌های زیرخاکی خوراکی

حقوق ورودی

%55 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 51% )

مجوز های ترخیص

- ـ نخودفرنگی (Pisu - 07102100 - سبزیجات، نباتات، ریش- ـ نخودفرنگی (Pisu - 07102100 - سبزیجات، نباتات، ریش- ـ نخودفرنگی (Pisu - 07102100 - سبزیجات، نباتات، ریش- ـ نخودفرنگی (Pisu - 07102100 - سبزیجات، نباتات، ریش- ـ نخودفرنگی (Pisu - 07102100 - سبزیجات، نباتات، ریش- ـ نخودفرنگی (Pisu - 07102100 - سبزیجات، نباتات، ریش- ـ نخودفرنگی (Pisu - 07102100 - سبزیجات، نباتات، ریش

گروه کالایی : 99
  • وضعیت واردات :

    07102100
  • ارز نیمایی :

    07102100
یادداشت های فصل

- ـ نخودفرنگی (Pisum sativum) - 07102100 - سبزیجات، نباتات، ریش- ـ نخودفرنگی (Pisum sativum) - 07102100 - سبزیجات، نباتات، ریش- ـ نخودفرنگی (Pisum sativum) - 07102100 - سبزیجات، نباتات، ریش- ـ نخودفرنگی (Pisum sativum) - 07102100 - سبزیجات، نباتات، ریش- ـ نخودفرنگی (Pisum sativum) - 07102100 - سبزیجات، نباتات، ریش- ـ نخودفرنگی (Pisum sativum) - 07102100 - سبزیجات، نباتات، ریش- ـ نخودفرنگی (Pisum sativum) - 07102100 - سبزیجات، نباتات، ریش- ـ نخودفرنگی (Pisum sativum) - 07102100 - سبزیجات، نباتات، ریش- ـ نخودفرنگی (Pisum sativum) - 07102100 - سبزیجات، نباتات، ریش- ـ نخودفرنگی (Pisum sativum) - 07102100 - سبزیجات، نباتات، ریش- ـ نخودفرنگی (Pisum sativum) - 07102100 - سبزیجات، نباتات، ریش- ـ نخودفرنگی (Pisum sativum) - 07102100 - سبزیجات، نباتات، ریش- ـ نخودفرنگی (Pisum sativum) - 07102100 - سبزیجات، نباتات، ریش- ـ نخودفرنگی (Pisum sativum) - 07102100 - سبزیجات، نباتات، ریش- ـ نخودفرنگی (Pisum sativum) - 07102100 - سبزیجات، نباتات، ریش

برای مشاهده یادداشت های فصل از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان

ارزش های وارداتی

شناسه:

0001

ارزش گمرکی:

07102100

کشور سازنده:

HU(مجارستان)

برند:

RONAK

مشخصات فنی:

FROZEN GREEN PEAS

واحد کالا:

07102100

نوع خرید:

07102100

شرح:

نخود فرنگی منجمد پخته نشده

درصد حقوق:

55

برای مشاهده لیست کامل ارزش های تعرفه از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان