07099200 | ـ ـ زیتون Squash

بخش

2 - محصولات نباتی

فصل

سبزیجات، نباتات، ریشه و غده‌های زیرخاکی خوراکی

حقوق ورودی

%55 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 51% )

مجوز های ترخیص

تعرفه ـ ـ زیتون Squash | عدد 07099200| ـ ـ زیتون Squash 07099200| تعرفه 07099200

گروه کالایی : 4
  • وضعیت واردات :

    07099200
  • ارز نیمایی :

    07099200
یادداشت های فصل

تعرفه ـ ـ زیتون Squash, عدد 07099200,ـ ـ زیتون Squash 07099200,تعرفه 07099200تعرفه ـ ـ زیتون Squash, عدد 07099200,ـ ـ زیتون Squash 07099200,تعرفه 07099200تعرفه ـ ـ زیتون Squash, عدد 07099200,ـ ـ زیتون Squash 07099200,تعرفه 07099200تعرفه ـ ـ زیتون Squash, عدد 07099200,ـ ـ زیتون Squash 07099200,تعرفه 07099200تعرفه ـ ـ زیتون Squash, عدد 07099200,ـ ـ زیتون Squash 07099200,تعرفه 07099200تعرفه ـ ـ زیتون Squash, عدد 07099200,ـ ـ زیتون Squash 07099200,تعرفه 07099200تعرفه ـ ـ زیتون Squash, عدد 07099200,ـ ـ زیتون Squash 07099200,تعرفه 07099200

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد