07096000 | ـ فلفل‌فرنگی از نوع (Capsicum) یا از نوع (Pimenta)

بخش

2 - محصولات نباتی

فصل

سبزیجات، نباتات، ریشه و غده‌های زیرخاکی خوراکی

حقوق ورودی

%55 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 51% )

مجوز های ترخیص

تعرفه ـ فلفل‌فرنگی از نوع (Capsicum) یا از نوع (Pimenta) | عدد 07096000| ـ فلفل‌فرنگی از نوع (Capsicum) یا از نوع (Pimenta) 07096000| تعرفه 07096000

گروه کالایی : 4
  • وضعیت واردات :

    07096000
  • ارز نیمایی :

    07096000
یادداشت های فصل

تعرفه ـ فلفل‌فرنگی از نوع (Capsicum) یا از نوع (Pimenta), عدد 07096000,ـ فلفل‌فرنگی از نوع (Capsicum) یا از نوع (Pimenta) 07096000,تعرفه 07096000تعرفه ـ فلفل‌فرنگی از نوع (Capsicum) یا از نوع (Pimenta), عدد 07096000,ـ فلفل‌فرنگی از نوع (Capsicum) یا از نوع (Pimenta) 07096000,تعرفه 07096000تعرفه ـ فلفل‌فرنگی از نوع (Capsicum) یا از نوع (Pimenta), عدد 07096000,ـ فلفل‌فرنگی از نوع (Capsicum) یا از نوع (Pimenta) 07096000,تعرفه 07096000تعرفه ـ فلفل‌فرنگی از نوع (Capsicum) یا از نوع (Pimenta), عدد 07096000,ـ فلفل‌فرنگی از نوع (Capsicum) یا از نوع (Pimenta) 07096000,تعرفه 07096000تعرفه ـ فلفل‌فرنگی از نوع (Capsicum) یا از نوع (Pimenta), عدد 07096000,ـ فلفل‌فرنگی از نوع (Capsicum) یا از نوع (Pimenta) 07096000,تعرفه 07096000تعرفه ـ فلفل‌فرنگی از نوع (Capsicum) یا از نوع (Pimenta), عدد 07096000,ـ فلفل‌فرنگی از نوع (Capsicum) یا از نوع (Pimenta) 07096000,تعرفه 07096000تعرفه ـ فلفل‌فرنگی از نوع (Capsicum) یا از نوع (Pimenta), عدد 07096000,ـ فلفل‌فرنگی از نوع (Capsicum) یا از نوع (Pimenta) 07096000,تعرفه 07096000

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد