07095620 | --- سایر قارچ های دنبلان ( از دیگر رنگ ها)

بخش

2 - محصولات نباتی

فصل

سبزیجات، نباتات، ریشه و غده‌های زیرخاکی خوراکی

حقوق ورودی

%55 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 51% )

مجوز های ترخیص

تعرفه --- سایر قارچ های دنبلان ( از دیگر رنگ ها) | عدد 07095620| --- سایر قارچ های دنبلان ( از دیگر رنگ ها) 07095620| تعرفه 07095620

گروه کالایی : 4
  • وضعیت واردات :

    07095620
  • ارز نیمایی :

    07095620
یادداشت های فصل

تعرفه --- سایر قارچ های دنبلان ( از دیگر رنگ ها), عدد 07095620,--- سایر قارچ های دنبلان ( از دیگر رنگ ها) 07095620,تعرفه 07095620تعرفه --- سایر قارچ های دنبلان ( از دیگر رنگ ها), عدد 07095620,--- سایر قارچ های دنبلان ( از دیگر رنگ ها) 07095620,تعرفه 07095620تعرفه --- سایر قارچ های دنبلان ( از دیگر رنگ ها), عدد 07095620,--- سایر قارچ های دنبلان ( از دیگر رنگ ها) 07095620,تعرفه 07095620تعرفه --- سایر قارچ های دنبلان ( از دیگر رنگ ها), عدد 07095620,--- سایر قارچ های دنبلان ( از دیگر رنگ ها) 07095620,تعرفه 07095620تعرفه --- سایر قارچ های دنبلان ( از دیگر رنگ ها), عدد 07095620,--- سایر قارچ های دنبلان ( از دیگر رنگ ها) 07095620,تعرفه 07095620تعرفه --- سایر قارچ های دنبلان ( از دیگر رنگ ها), عدد 07095620,--- سایر قارچ های دنبلان ( از دیگر رنگ ها) 07095620,تعرفه 07095620تعرفه --- سایر قارچ های دنبلان ( از دیگر رنگ ها), عدد 07095620,--- سایر قارچ های دنبلان ( از دیگر رنگ ها) 07095620,تعرفه 07095620

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد