07095610 | --- قارچ های دنبلان سیاه

بخش

2 - محصولات نباتی

فصل

سبزیجات، نباتات، ریشه و غده‌های زیرخاکی خوراکی

حقوق ورودی

%55 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 51% )

مجوز های ترخیص

تعرفه --- قارچ های دنبلان سیاه | عدد 07095610| --- قارچ های دنبلان سیاه 07095610| تعرفه 07095610

گروه کالایی : 4
  • وضعیت واردات :

    07095610
  • ارز نیمایی :

    07095610
یادداشت های فصل

تعرفه --- قارچ های دنبلان سیاه, عدد 07095610,--- قارچ های دنبلان سیاه 07095610,تعرفه 07095610تعرفه --- قارچ های دنبلان سیاه, عدد 07095610,--- قارچ های دنبلان سیاه 07095610,تعرفه 07095610تعرفه --- قارچ های دنبلان سیاه, عدد 07095610,--- قارچ های دنبلان سیاه 07095610,تعرفه 07095610تعرفه --- قارچ های دنبلان سیاه, عدد 07095610,--- قارچ های دنبلان سیاه 07095610,تعرفه 07095610تعرفه --- قارچ های دنبلان سیاه, عدد 07095610,--- قارچ های دنبلان سیاه 07095610,تعرفه 07095610تعرفه --- قارچ های دنبلان سیاه, عدد 07095610,--- قارچ های دنبلان سیاه 07095610,تعرفه 07095610تعرفه --- قارچ های دنبلان سیاه, عدد 07095610,--- قارچ های دنبلان سیاه 07095610,تعرفه 07095610

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد