07052100 | ـ ـ كاسنی سالادی (Chichorium intybus) (از نوع Foliosum)

بخش

2 - محصولات نباتی

فصل

سبزیجات، نباتات، ریشه و غده‌های زیرخاکی خوراکی

حقوق ورودی

%55 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 51% )

مجوز های ترخیص

تعرفه ـ ـ كاسنی سالادی (Chichorium intybus) (از نوع Foliosum) | عدد 07052100| ـ ـ كاسنی سالادی (Chichorium intybus) (از نوع Foliosum) 07052100| تعرفه 07052100

گروه کالایی : 4
  • وضعیت واردات :

    07052100
  • ارز نیمایی :

    07052100
یادداشت های فصل

تعرفه ـ ـ كاسنی سالادی (Chichorium intybus) (از نوع Foliosum), عدد 07052100,ـ ـ كاسنی سالادی (Chichorium intybus) (از نوع Foliosum) 07052100,تعرفه 07052100تعرفه ـ ـ كاسنی سالادی (Chichorium intybus) (از نوع Foliosum), عدد 07052100,ـ ـ كاسنی سالادی (Chichorium intybus) (از نوع Foliosum) 07052100,تعرفه 07052100تعرفه ـ ـ كاسنی سالادی (Chichorium intybus) (از نوع Foliosum), عدد 07052100,ـ ـ كاسنی سالادی (Chichorium intybus) (از نوع Foliosum) 07052100,تعرفه 07052100تعرفه ـ ـ كاسنی سالادی (Chichorium intybus) (از نوع Foliosum), عدد 07052100,ـ ـ كاسنی سالادی (Chichorium intybus) (از نوع Foliosum) 07052100,تعرفه 07052100تعرفه ـ ـ كاسنی سالادی (Chichorium intybus) (از نوع Foliosum), عدد 07052100,ـ ـ كاسنی سالادی (Chichorium intybus) (از نوع Foliosum) 07052100,تعرفه 07052100تعرفه ـ ـ كاسنی سالادی (Chichorium intybus) (از نوع Foliosum), عدد 07052100,ـ ـ كاسنی سالادی (Chichorium intybus) (از نوع Foliosum) 07052100,تعرفه 07052100تعرفه ـ ـ كاسنی سالادی (Chichorium intybus) (از نوع Foliosum), عدد 07052100,ـ ـ كاسنی سالادی (Chichorium intybus) (از نوع Foliosum) 07052100,تعرفه 07052100

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد