07051100 | ـ ـ كاهو كروی (سالادی)

بخش

2 - محصولات نباتی

فصل

سبزیجات، نباتات، ریشه و غده‌های زیرخاکی خوراکی

حقوق ورودی

%55 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 51% )

مجوز های ترخیص

تعرفه ـ ـ كاهو كروی (سالادی) | عدد 07051100| ـ ـ كاهو كروی (سالادی) 07051100| تعرفه 07051100

گروه کالایی : 4
  • وضعیت واردات :

    07051100
  • ارز نیمایی :

    07051100
یادداشت های فصل

تعرفه ـ ـ كاهو كروی (سالادی), عدد 07051100,ـ ـ كاهو كروی (سالادی) 07051100,تعرفه 07051100تعرفه ـ ـ كاهو كروی (سالادی), عدد 07051100,ـ ـ كاهو كروی (سالادی) 07051100,تعرفه 07051100تعرفه ـ ـ كاهو كروی (سالادی), عدد 07051100,ـ ـ كاهو كروی (سالادی) 07051100,تعرفه 07051100تعرفه ـ ـ كاهو كروی (سالادی), عدد 07051100,ـ ـ كاهو كروی (سالادی) 07051100,تعرفه 07051100تعرفه ـ ـ كاهو كروی (سالادی), عدد 07051100,ـ ـ كاهو كروی (سالادی) 07051100,تعرفه 07051100تعرفه ـ ـ كاهو كروی (سالادی), عدد 07051100,ـ ـ كاهو كروی (سالادی) 07051100,تعرفه 07051100تعرفه ـ ـ كاهو كروی (سالادی), عدد 07051100,ـ ـ كاهو كروی (سالادی) 07051100,تعرفه 07051100

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد